release notes

, Uniec 2.2.6 Release notes

Uniec 2.2.6 Release notes

Uniec versie 2.2.6 betreft een update met de volgende verbeteringen. Alle modules: • In de projectmappen structuur is een knop toegevoegd waarmee alle EPC en EI berekeningen die in één (sub)map staan gedownload kunnen...

Read More
, Uniec 2.2.5 Release notes

Uniec 2.2.5 Release notes

Uniec versie 2.2.5 betreft een update met de volgende aanpassingen. EI module: • ISSO heeft in overleg met BZK en de VLA besloten om voor het Nader Voorschrift (regelgeving voor Energie Index) gelijkwaardigheidsverklaringen/kwaliteitsverklaringen toe...

Read More
, Uniec 2.2.4 Release Notes

Uniec 2.2.4 Release Notes

Uniec versie 2.2.4 betreft een update met de volgende aanpassingen. EI module: • Bij afmelden wordt gecontroleerd of er zowel in de woon- als slaapzone een transparante constructie is. Als dit niet het geval...

Read More
, Uniec 2.2.3 Release Notes

Uniec 2.2.3 Release Notes

Uniec versie 2.2.3 betreft een update met de volgende aanpassingen. EI module: Het afmeldbestand voor het afmelden van een EI bij RVO is aangepast aan de laatste specificaties van RVO (trechterdocument versie 1.23). Bugfix:...

Read More
, Uniec 2.2.2 Release Notes

Uniec 2.2.2 Release Notes

Uniec versie 2.2.2 betreft een update waarin de module Energie Index Woningbouw ter beschikking is gekomen. Zie onze nieuwsbrief “Energie-Index Woningbouw in Uniec 2” voor een toelichting op de nieuwe EI module. Daarnaast zijn...

Read More
, Uniec 2.2.1 Release notes

Uniec 2.2.1 Release notes

Uniec versie 2.2.1 betreft een update met de volgende bugfixes: XML afmeld-bestand dient altijd een vloer te hebben, indien er geen vloer is wordt er een work around gemaakt. Climarad systemen correct doorrekenen SBR-details...

Read More
, Uniec 2.2.0 release notes

Uniec 2.2.0 release notes

Uniec versie 2.2 betreft een uitgebreide update waarin de volgende NEN correctiebladen zijn verwerkt: • NEN 7120;2011 correctiebladen C4 en C5 • NEN 8088-1;2011 correctiebladen C2 en C3 Deze correctiebladen worden wettelijk van kracht...

Read More
, Correctie NEN 1068;2012/C1;2014

Correctie NEN 1068;2012/C1;2014

Aanstaande maandag 1 september wordt op de website van NEN een ingrijpende correctie op correctieblad NEN 1068;2012/C1;2014 gepubliceerd. Vanwege het ingrijpende karakter van deze correctie op de rekenresultaten van Uniec 2.1 hebben wij deze...

Read More
, Uniec 2.1.0 Release notes

Uniec 2.1.0 Release notes

Uniec versie 2.1 betreft een uitgebreide update waarin de volgende belangrijke wijzigingen zijn opgenomen: Het transmissieverlies wordt in versie 2.1 berekend met de vernieuwde norm NEN 1068;2012 die wettelijk wordt aangestuurd voor het opstellen...

Read More
, Uniec 2.0.7 Release Notes

Uniec 2.0.7 Release Notes

Uniec versie 2.0.7 betreft een update met een beperkt aantal wijzigingen. De belangrijkste wijziging in deze update is de bepaling van de energiefractie van lucht-water warmtepompen (het percentage warmte dat wordt geleverd door de...

Read More