Uniec 2.2.0 release notes

Uniec 2.2.0 release notes

Uniec versie 2.2 betreft een uitgebreide update waarin de volgende NEN correctiebladen zijn verwerkt:
• NEN 7120;2011 correctiebladen C4 en C5
• NEN 8088-1;2011 correctiebladen C2 en C3

Deze correctiebladen worden wettelijk van kracht per 1 januari 2015. Wanneer de omgevingsvergunning na 1 januari 2015 wordt aangevraagd moet daarom Uniec 2.2 gebruikt worden. Tot 31 december 2014 moet voor de aanvraag van de omgevingsvergunning Uniec 2.1 gebruikt worden.

Versie 2.2 maakt het berekenen van de EPC nog eenvoudiger door de volgende verbeteringen:

  • Na inloggen opent Uniec altijd in de versie die wettelijk van kracht is (tot 31-12-2014 versie 2.1 en per 1-1-2015 versie 2.2). De startpagina na inloggen is de projectmappen.
  • Het wisselen tussen bestanden gemaakt met verschillende versies is geautomatiseerd. Wanneer een bestand wordt geopend dat is gemaakt met een andere versie krijgt de gebruiker de keuze om het bestand te openen in de oorspronkelijke versie of te converteren naar de meest recente versie.
  • De afmetingen van het hulpvenster passen zich aan de inhoud aan waardoor vergroten van het venster niet meer nodig is.
  • De populaire functie ‘bouwkundig koppelen’ en ‘w-installaties’ koppelen is op verzoek van diverse gebruikers uitgebreid met ‘e-installatie koppelen’.
  • Een zonneboiler met elektrische naverwarming kan ingevoerd worden.
  • De calculator in het oppervlakteveld is verplaatst naar buiten het veld. Hierdoor kan de gebruiker kiezen of hij wel of niet de calculator wil gebruiken.
  • In de module utiliteitsbouw kan een concept energielabel gedownload worden voordat de daadwerkelijke afmelding heeft plaatsgevonden.
  • Het is mogelijk de bedrijfsnaam op het energielabel utiliteit aan te passen. Dit is vooral handig wanneer u bent aangesloten bij een koepelorganisatie zoals Buildinglabel.com.