Uniec 2.2.4 Release Notes

Uniec 2.2.4 Release Notes

Uniec versie 2.2.4 betreft een update met de volgende aanpassingen.

EI module:
• Bij afmelden wordt gecontroleerd of er zowel in de woon- als slaapzone een transparante constructie is. Als dit niet het geval is wordt een waarschuwing getoond om te voorkomen dat er een incorrect label aangemaakt wordt.
• Afmelden werd geblokkeerd wanneer de berekening handmatig ingevoerde constructies bevatte. Er wordt nu alleen nog een waarschuwing gegeven bij gebruik van de handmatige invoer. De gebruiker kan deze waarschuwing negeren en afmelden.
• Bugfix: bij bepaalde installatiekeuzes bevatte de afmeld XML een error.

EPC en EI module:
• In de tabel ‘definieer aanwezige scheidingsconstructies’ is de kolom ‘begrenzing’ breder gemaakt om een beter overzicht te geven van de gebruikte begrenzingen.
• Bugfix: bij het selecteren van productspecifieke zonneboilers werd automatische het vinkje ‘verlopen verklaringen’ ingeschakeld.
• Bugfix: Bij keuze voor ventilatiesysteem E en invoer van de werkelijke ventilatiedebieten kunnen nu ook de mechanische toevoer debieten ingevoerd worden.
• Bugfix: De persoons gegevens op het Energie Index rapport & Energielabel Utiliteitsbouw worden vergrendeld bij afmelden en wijzigen niet meer als een andere gebruiker de berekening opent.