Archive for april, 2018

, Goed nieuws – het energielabel is terug in de EI!

Goed nieuws – het energielabel is terug in de EI!

Het energielabel is per 29 maart 2018 weer aan de energie-index gekoppeld. Deze koppeling was verloren gegaan op 1 januari 2015 toen er een apart systeem voor de energie-index en het vereenvoudigde energielabel werd...

Read More
, Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw

In 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn. Daarbij is de fossiele brandstof aardgas geen optie meer. Een belangrijke stap is nu door de overheid genomen door de aansluitplicht voor aardgas te laten vervallen...

Read More
, Ontwikkelingen in BENG

Ontwikkelingen in BENG

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten dat per 1 januari 2020 BENG verplicht wordt voor alle nieuwbouw. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk aangekondigd. Om alvast feeling te krijgen met...

Read More