Uniec 2.2.1 Release notes

Uniec 2.2.1 Release notes

Uniec versie 2.2.1 betreft een update met de volgende bugfixes:

  • XML afmeld-bestand dient altijd een vloer te hebben, indien er geen vloer is wordt er een work around gemaakt.
  • Climarad systemen correct doorrekenen
  • SBR-details correct inladen
  • Zoek en vervang-functie op formulier bouwkundig verbeterd
  • Lineaire warmteverliezen op rapportage
  • XML-bestand is hoofdlettergevoelig, tekstuele aanpassing gemaakt
  • Lineaire warmteverliezen 25% toeslag correct berekenen