Uniec 2.2.6 Release notes

Uniec 2.2.6 Release notes

Uniec versie 2.2.6 betreft een update met de volgende verbeteringen.

Alle modules:
• In de projectmappen structuur is een knop toegevoegd waarmee alle EPC en EI berekeningen die in één (sub)map staan gedownload kunnen worden als één PDF bestand. Ga hiervoor naar de projectmappen en selecteer de (sub)map met de rapporten die u wilt downloaden. Kies ‘rapporten opslaan’ en download het bestand. Deze functie bespaart veel tijd bij projectmatige woningbouw.
• Op het formulier e-installaties is de mogelijkheid toegevoegd om ‘elektriciteitsproductie in het gebied volgens NVN 7125’ in te voeren.
• Aan de bestanden in de projectmappen structuur zijn symbolen toegevoegd wanneer een berekening fouten bevat, is afgemeld of het afmelden mislukt is.
• Op het formulier ‘bouwkundig’ is per tabel een knop toegevoegd om alle constructies die niet gebruikt zijn in de berekening met één druk op de knop te verwijderen. Deze functie is vooral handig wanneer gebruikers voor de berekening een sjabloon met bibliotheek gebruiken.
• Bugfix: In het veld ‘opmerkingen’ op het formulier ‘algemene gegevens’ werd de schermopmaak niet overgenomen in de rapportage.

EI module:
• In de projectmappen structuur is een knop toegevoegd waarmee alle EI berekeningen die in één (sub)map staan in één keer kunnen worden afgemeld. Ga hiervoor naar de projectmappen en selecteer de (sub)map met de EI berekeningen die u wilt afmelden. Kies ‘afmelden EI’ en volg de instructies. Deze functie bespaart veel tijd bij projectmatige woningbouw en appartementengebouwen.

EPC module:
• In de utiliteitsbouwmodule wordt op de samenvatting zowel de EP;tot / EP;adm;tot;nb voor het Bouwbesluit (huidige EPC eisen) als de EP;tot / EP;adm;tot;nb voor het energielabel (EPC eisen voor 1-1-2015) getoond.
• Wanneer gekozen wordt voor de uitgebreide methode met de lineaire warmteverliezen wordt gecontroleerd of de lineaire warmteverliezen ook daadwerkelijk ingevoerd zijn.
• Alle productspecifieke details van Bouwformatie (psi-waarden) zijn toegevoegd aan de Uniec 2 database. De standaard Bouwformatie details volgen in 2016.
• Bugfix: bij het aanmaken van een verwarmingsformulier en de keuze ‘warmtepomp’ correspondeerde de weergegeven COP waarde niet met de default ontwerpaanvoertemperatuur.
• Bugfix: bij een zonneboiler met elektrische naverwarming kon gekozen worden voor het rendement van een elektrische doorstroomtoestel en een elektrische boiler. Die keuze is verborgen. Er wordt nu standaard gerekend met een naverwarmingsrendement van 100% conform NEN 7120.