Uniec 2.2.2 Release Notes

Uniec 2.2.2 Release Notes

Uniec versie 2.2.2 betreft een update waarin de module Energie Index Woningbouw ter beschikking is gekomen. Zie onze nieuwsbrief “Energie-Index Woningbouw in Uniec 2” voor een toelichting op de nieuwe EI module.

Daarnaast zijn de volgende 2 aanpassingen in de bestaande EPC modules aangebracht:
• Bij de begrenzing ‘sterk geventileerd wand’ en ‘water wand’ werd gerekend met een verkeerde overgangsweerstand.
• Bij collectieve verwarmingsinstallaties met een gasgestookte ketel wordt voortaan ook gevraagd of er bijverwarming aanwezig is.