Uniec 2.0.7 Release Notes

Uniec 2.0.7 Release Notes

Uniec versie 2.0.7 betreft een update met een beperkt aantal wijzigingen. De belangrijkste wijziging in deze update is de bepaling van de energiefractie van lucht-water warmtepompen (het percentage warmte dat wordt geleverd door de warmtepomp; de overige warmte wordt geleverd door het eventuele bijstooktoestel). Bij warmtepompen op buitenlucht werd de energiefractie die de warmtepomp levert bepaald met formule E.1 uit NEN 7120. Op TNO en KIWA verklaringen worden vaak tabellen vermeld met de energiefracties bepaald volgens een uitgebreide methode uit bijlage E van NEN 7120. Deze tabellen geven gunstigere energiefracties dan formule E.1. In Uniec versie 2.0.7 zijn de energiefracties van de TNO en KIWA verklaringen verwerkt in de database. Er wordt niet langer gebruik gemaakt van formule E.1 wat resulteert in gunstigere energiefracties voor lucht-water warmtepompen.

Een 2e wijziging heeft te maken met het bepalen van de energiefractie van warmtepompen met een gesloten (bodem) of open (grondwater) bron. Voor het bepalen van de energiefractie is het vermogen van de warmtepomp in kW nodig. Dit vermogen wordt vermeld op de TNO verklaring van de warmtepomp en wordt overgenomen in de database van Uniec 2.0. Het vermogen op de TNO verklaring wordt echter altijd bij één conditie genoemd (bijvoorbeeld W0/W45). In de EPC berekening kan echter gekozen worden voor verschillende condities:
• bron: grondwater (W10) of bodem (B0)
• CV aanvoertemperatuur: 30, 35, 40 of 45 graden

In Uniec versie 2.0.7 is voor alle warmtepompen per conditie het juiste vermogen in de database opgenomen. Deze vermogens komen uit de TNO rapportage die de basis vormt voor de verklaring. Dit resulteert in andere resultaten voor de berekende energiefractie. In sommige gevallen is het resultaat gunstiger, in andere gevallen ongunstiger.

Naast de bovenstaande wijzigingen op het gebied van de energiefracties van warmtepompen zijn in versie 2.0.7 de volgende kleine aanpassingen gedaan:
• De gelijkwaardigheidsverklaringen van direct gestookte warmwatertoestellen die in versie 2.0.6 ter beschikking zijn gekomen worden geprint in de rapportage.
• In de UW calculator wordt de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt (Ψgl) nu in 3 decimalen ingevuld (was 2 decimalen).
• In de samenvatting wordt ‘op eigen perceel opgewekte elektriciteit’ primair weergegeven (dat was niet-primair).
• Er zijn toelichtingen opgenomen bij de verschillende tabellen in de samenvatting.