Uniec 2.1.0 Release notes

Uniec 2.1.0 Release notes

Uniec versie 2.1 betreft een uitgebreide update waarin de volgende belangrijke wijzigingen zijn opgenomen:

  • Het transmissieverlies wordt in versie 2.1 berekend met de vernieuwde norm NEN 1068;2012 die wettelijk wordt aangestuurd voor het opstellen van EPC berekeningen. Deze nieuwe norm resulteert in een gewijzigde schematisering en extra invoer voor vloeren. Zie voor meer informatie deze nieuwsbrief.
  • Het energielabel nieuwbouw utiliteit kan geprint en afgemeld worden. In deze nieuwsbrief wordt toegelicht welke stappen nodig zijn voor het afmelden van het energielabel.

Versie 2.1 maakt het berekenen van de EPC nog eenvoudiger door de toevoeging van de volgende features:

  • Zoek en Vervang functie voor U-waarden en ggl-waarden van ramen, deuren en kozijnen. Deze functie is vooral handig om bij gebouwen met veel kozijn(merk)en snel het effect van betere U- of ggl-waarden te onderzoeken.
  • Voor projecten met diverse woningtypen is het mogelijk om de bouwkundige en/of installatietechnische uitgangspunten te koppelen. Hierdoor is het mogelijk om in één berekening een uitgangspunt (zoals een isolatiewaarde of type ketel) te wijzigen en direct te zien wat het effect op de EPC is in alle gekoppelde woningtypen. Zie voor meer informatie deze nieuwsbrief.

Naast de bovenstaande grote wijzigingen zijn in versie 2.1 de volgende kleine verbeteringen doorgevoerd:

  • Voor het warmtapwater rendement van HR-ketels is een nieuw type gelijkwaardigheidsverklaring opgenomen. Dit type verklaring is op de markt gebracht door Bureau CRG (Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen). De eerste verklaring in Uniec 2.1 volgens dit nieuwe model is van de Burgerhout Ecoflo in combinatie met een Nefit Proline ketel. ATAG volgt binnenkort met vergelijkbare verklaringen voor een drietal HR-ketels.
  • Er kan gekozen worden met welke EPC eisentabel gerekend moet worden. De beoogde eisentabel per 1 januari 2015 is opgenomen.
  • Er is een actieve waarschuwing opgenomen dat bij gebouwen > 500 m² de installaties als ‘collectief’ beschouwd moeten worden.
  • Soms werd gemeld dat er gebruik gemaakt werd van verlopen verklaringen terwijl dat niet (meer) het geval was. Deze bug is hersteld.
  • Oppervlakte velden in de software zijn voorzien van een rekenmachine.