Archive for december, 2013

, Houtpellet ketels in Uniec 2.0

Houtpellet ketels in Uniec 2.0

In NEN 7120 is niet de mogelijkheid opgenomen om biobrandstof te waarderen in de EPC berekening. In 2013 heeft TNO in opdracht van de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) een gelijkwaardigheidsverklaring opgesteld...

Read More
, Uniec 2.0.6 Release Notes

Uniec 2.0.6 Release Notes

De belangrijkste verbetering in Uniec versie 2.0.6 is de toevoeging van toestellen op vaste biobrandstof. Door TNO is in opdracht van de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) een gelijkwaardigheidsverklaring opgesteld hoe biobrandstof...

Read More