Correctie NEN 1068;2012/C1;2014

Correctie NEN 1068;2012/C1;2014

Aanstaande maandag 1 september wordt op de website van NEN een ingrijpende correctie op correctieblad NEN 1068;2012/C1;2014 gepubliceerd. Vanwege het ingrijpende karakter van deze correctie op de rekenresultaten van Uniec 2.1 hebben wij deze correctie per onmiddellijke ingang verwerkt in Uniec 2.1.

De correctie betreft de forfaitaire waarde voor de perimeter. In NEN 1068;2012 is deze in formule 5 en 6 vastgesteld op 1,2 W/mK. In het correctieblad wordt deze verlaagd naar 0,5 W/mK. Deze wijziging heeft alleen effect op het EPC resultaat van Uniec 2.1 indien gerekend wordt met de forfaitaire waarde voor lineaire warmteverliezen. Bij nauwkeurig rekenen verandert er niets in Uniec 2.1.

Degenen die al met Uniec 2.1 hebben gerekend zullen gemerkt hebben dat de EPC waarde bij forfaitair rekenen ongeveer 0,01 – 0,02 hoger uitkomt dan bij berekeningen opgesteld met Uniec 2.0 (NEN 1068;2001). Met de verwerking van genoemde correctie in Uniec versie 2.1.1 is deze EPC stijging vrijwel ongedaan gemaakt.

In onderstaande tabel is voor enkele RVO referentiewoningen het effect van deze correctie weergegeven. In de 3 kolommen is de EPC weergegeven berekend volgens NEN 1068;2001 (Uniec 2.0.7), NEN 1068;2012;C1;2014 (Uniec 2.1.0) en NEN 1068;2012;C1;2014 inclusief correctie perimeter (Uniec 2.1.1).

NEN 1068;2001

NEN1068;2012;C1;2014

NEN1068;2012;C1;2014
Inclusief correctie perimeter

 RVO referentiewoning

Uniec 2.0.7

Uniec 2.1.0

Uniec 2.1.1

   tussenwoning

0,425

0,440

0,429

   vrijstaande woning

0,509

0,520

0,503

   appartementen

0,516

0,521

0,518

 

Uit de tabel blijkt dat in Uniec 2.1.0 de EPC maximaal 0,015 steeg. Na toepassing van de correctie in Uniec 2.1.1 stijgt de EPC ten opzichte van Uniec 2.0.7 maximaal 0,004 en bij de vrijstaande woning is er zelfs sprake van een daling van 0,006. Het effect van de nieuwe NEN 1068;2012 op de EPC waarde is derhalve een stuk kleiner geworden.

In afwachting van een update van de SBR referentiedetails zijn alle SBR funderingsdetails gevuld met de nieuwe forfaitaire waarde van 0,5 W/mK .

LET OP:

Berekeningen gemaakt met Uniec 2.1.0 (live sinds 18 augustus jl.) zullen vanaf heden een lagere EPC uitkomst hebben indien u gerekend heeft met de forfaitaire methode voor lineaire warmteverliezen. Wij realiseren ons het ongemak van deze wijziging maar wij willen benadrukken dat wij slechts 4 dagen geleden zijn geïnformeerd over deze wijziging en direct aan de slag zijn gegaan om deze wijziging door te voeren.