Uniec 2.2.5 Release notes

Uniec 2.2.5 Release notes

Uniec versie 2.2.5 betreft een update met de volgende aanpassingen.

EI module:
• ISSO heeft in overleg met BZK en de VLA besloten om voor het Nader Voorschrift (regelgeving voor Energie Index) gelijkwaardigheidsverklaringen/kwaliteitsverklaringen toe te staan voor ventilatiesystemen, zoals bij de EPC-berekening ook het geval is. Verklaringen die de luchtvolumestroom (freg) en het ventilatorvermogen (fregfan) betreffen worden nu ook gewaardeerd in de EI. Dit leidt tot een lagere Energie Index bij berekeningen waarin een ventilatiesysteem is geselecteerd dat een verklaring heeft. Dit betreft ook bestaande berekeningen.
• Het is mogelijk om isolatie van de kruipruimtevloer product specifiek in te voeren.
• Het Energie Index rapport komt mee in de ZIP-file wanneer het bestand gedownload wordt.

EPC module:
• Bugfix: Het aantal opwekkers voor verwarming werd door Uniec 2 steeds gelijkgezet met het aantal woningbouweenheden van de berekening. Bij handmatige aanpassing van dit aantal werd dit niet altijd goed bewaard.
• Bugfix: de regel ‘bepalingsmethode vermogen circulatiepomp’ op het formulier voor warmtapwater werd in één bepaalde situatie niet getoond waar dat wel had gemoeten.