Uniec 2.2.3 Release Notes

Uniec 2.2.3 Release Notes

Uniec versie 2.2.3 betreft een update met de volgende aanpassingen.

EI module:

  • Het afmeldbestand voor het afmelden van een EI bij RVO is aangepast aan de laatste specificaties van RVO (trechterdocument versie 1.23).
  • Bugfix: Bij het roteren van constructies met de begrenzing ‘hellend dak’ wijzigde de begrenzing in ‘gevel’. Bij het roteren van constructies met de begrenzing ‘AOS balkonafdichting’ wijzigde de begrenzing in ‘AOS serre/atrium’.
  • Bugfix: Bij converteren van een EPC bestand met meer dan 1 rekenzone naar een EI bestand ontstond een bug op het formulier ‘infiltratie’.
  • Bugfix: op het Energie-Index rapport werd de bedrijfsnaam altijd weergegeven als de licentienaam, dit is gewijzigd naar de bedrijfsnaam zoals bij licentiebeheer opgegeven.

EPC module:

  • Alle 449 SBR Basisdetails, gietbouw, stapelbouw en prefab en alle 160 Houtskeletbouw details zijn aangepast aan de nieuwe gedifferentieerde Rc-eis voor vloeren, gevels en daken. De bijbehorende nieuwe psi-waarden zijn opgenomen.
  • De product specifieke Kingspan bouwdetails zijn voorzien van nieuwe psi-waarden naar aanleiding van de nieuwe gedifferentieerde Rc-eis voor vloeren, gevels en daken.
  • Bugfix: In de berekening van de ventilatorenergie bij utiliteitsbouw is de fregfan factor gecorrigeerd bij invoer van het nominale vermogen. Er werd per ongeluk met de fregfan voor woningbouw gerekend in plaats van die voor utiliteitsbouw. Deze bugfix resulteert in een aanzienlijk hoger ventilator energieverbruik wanneer het nominale vermogen ingevoerd was/wordt. Om het ventilator verbruik terug te brengen naar het ‘oude’ niveau adviseren wij invoer via het veld “bepaal nominaal vermogen uit asvermogen”.
  • Bugfix: het veld ‘lengte toevoerkanaal tussen buiten en WTW toestel’ is een verplicht veld geworden
  • Bugfix: bij berekenen van een ventilatiesysteem A werd in uitzonderlijke situaties nog gerekend met het vermogen van het eerder ingevoerde ventilatiesysteem.
  • Bugfix: Bij het roteren van constructies met de begrenzing ‘AOS; serre’ wijzigde de begrenzing in ‘buitenlucht’.