Nieuws

Op deze pagina vindt u onze nieuwsberichten. Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, krijgt u automatisch bericht wanneer er nieuwe berichten op de site geplaatst zijn.

 

inschrijven nieuwsbrief

, Uniec 2.2.16.1 – bugfix

Uniec 2.2.16.1 – bugfix

In Uniec versie 2.2.16 (gereleaset op 16 juli 2018) is de mogelijkheid toegevoegd om externe warmtelevering te selecteren voor bijverwarming. Helaas bleek door een bug het energiegebruik van de externe warmtelevering niet meegenomen te...

Read More
, Uniec 2.2.16 – Release notes

Uniec 2.2.16 – Release notes

In Uniec versie 2.2.16 zijn aanpassingen gemaakt conform de publicatie ‘Waardering nieuwe technieken’ van BCRG. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder beschreven. Boosterwarmtepompen Boosterwarmtepompen zijn individuele warmtepompen voor warmtapwater bereiding die hun warmte halen uit...

Read More
, Verklaringen ventilatiesystemen met één CO2-sensor vervallen per 1 oktober 2018

Verklaringen ventilatiesystemen met één CO2-sensor vervallen per 1 oktober 2018

Alle gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen in Uniec 2 zijn gebaseerd op de VLA gelijkwaardigheidsmethodiek. De VLA heeft besloten om in de VLA-methodiek wijzigingen aan te brengen. De grootste wijziging betreft de gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen C.4a...

Read More
, Uniec 2.2.15 Release Notes

Uniec 2.2.15 Release Notes

Nieuwe features Op de samenvatting van EI berekeningen wordt het bijbehorende energielabel weergegeven. Het energielabel is ook toegevoegd aan het energie index rapport (zie ons nieuwsbericht). De database voor warmtepompen met bodem en grondwater...

Read More
, Goed nieuws – het energielabel is terug in de EI!

Goed nieuws – het energielabel is terug in de EI!

Het energielabel is per 29 maart 2018 weer aan de energie-index gekoppeld. Deze koppeling was verloren gegaan op 1 januari 2015 toen er een apart systeem voor de energie-index en het vereenvoudigde energielabel werd...

Read More
, Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw

In 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn. Daarbij is de fossiele brandstof aardgas geen optie meer. Een belangrijke stap is nu door de overheid genomen door de aansluitplicht voor aardgas te laten vervallen...

Read More
, Ontwikkelingen in BENG

Ontwikkelingen in BENG

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten dat per 1 januari 2020 BENG verplicht wordt voor alle nieuwbouw. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk aangekondigd. Om alvast feeling te krijgen met...

Read More
, Uniec 2.2.14 Release Notes

Uniec 2.2.14 Release Notes

Uniec versie 2.2.14 betreft een update met de volgende verbeteringen en toevoegingen. Nieuwe features Indirect verwarmde warmwatervoorraadvaten kunnen nu ook productspecifiek (met gelijkwaardigheidsverklaring) gekozen worden. Op dit moment bevat de database de Mitsubishi Q-ton...

Read More
, Uniec 2.2.13 Release notes

Uniec 2.2.13 Release notes

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van 23 januari 2017 hebben Earth Energie Advies en DGMR software het afgelopen jaar gewerkt aan Bouwtrend. Bouwtrend analyseert alle EPC-berekeningen gemaakt met Uniec 2 en Enorm om de...

Read More
, Uniec 2.2.12 releasenotes

Uniec 2.2.12 releasenotes

Uniec versie 2.2.12 betreft een update met de volgende verbeteringen en toevoegingen. Nieuwe features: Uniec 2 is aangepast voor het nieuwste type verklaringen voor lucht-water warmtepompen. Deze zijn gebaseerd op de aanpassingen in NEN...

Read More