Uniec 2.2.15 Release Notes

Uniec 2.2.15 Release Notes

Nieuwe features

  • Op de samenvatting van EI berekeningen wordt het bijbehorende energielabel weergegeven. Het energielabel is ook toegevoegd aan het energie index rapport (zie ons nieuwsbericht).
  • De database voor warmtepompen met bodem en grondwater bronnen is aangepast in verband met de toevoeging van warmtepompen met grotere vermogens (Techneco Aquatop serie tot 43 kW). Deze warmtepompen hebben aparte verklaringen voor woning- en utiliteitsbouw. In de utiliteitsbouw module worden nu uitsluitend warmtepompen getoond die een verklaring voor utiliteit hebben.
  • Bij keuze voor een ventilatiesysteem D (mechanische toe- en afvoer) kan nu ook gekozen worden voor gebruik van een warmtepomp op ventilatieretourlucht. Deze combinatie is toegevoegd om de verklaring van de Inventum Spaarpomp WTW-D op te nemen in Uniec 2.
  • De beveiliging van Uniec 2 is versterkt door gebruik van sterkere wachtwoorden. Dit kan betekenen dat u verplicht wordt het wachtwoord te wijzingen naar een wachtwoord van minimaal 8 tekens met minimaal een hoofdletter, een kleine letter, een cijfer en een speciaal teken.

Energie Prestatie Vergoeding

  • Per 1 april 2018 is de EPV regeling voor woningen aangesloten op een niet volledig duurzaam warmtenet van kracht geworden (zie de Staatscourant). In de praktijk is geen enkel warmtenet volledig duurzaam. Daarmee vervangt deze regeling de oude regeling voor woningen aangesloten op een volledig duurzaam warmtenet. De nieuwe regeling voor woningen aangesloten op warmtenetten is verwerkt in Uniec 2 op het formulier ‘energieprestatievergoeding’.

Herstelde bugs

  • Bij sommige woningtypes werden op het Energie Index rapport de huurpunten volgens het WoningWaarderingStelsel verkeerd weergegeven.
  • Bij hybride warmtepompen werd soms de COP waarde voor warmtapwater kleiner dan de forfaitaire waarde van 1,40. In Uniec 2.2.15 is een controle toegevoegd waardoor nooit meer gerekend wordt met een lagere COP waarde dan 1,40.