Goed nieuws – het energielabel is terug in de EI!

Goed nieuws – het energielabel is terug in de EI!

Het energielabel is per 29 maart 2018 weer aan de energie-index gekoppeld. Deze koppeling was verloren gegaan op 1 januari 2015 toen er een apart systeem voor de energie-index en het vereenvoudigde energielabel werd ingevoerd.

Voor verhuurders en huurders leidde de invoering van twee verschillende methoden in 2015 tot verwarring. Het kwam voor dat woningen met een identieke Energie Index een verschillend energielabel kregen. Verhuurders willen één systeem gebruiken voor de communicatie en niet een EI en een (afwijkend) label moeten hanteren. Om hier een einde aan te maken nam de Tweede Kamer eind december 2017 de motie-Bashir aan.

De koppeling van de Energie-Index aan een energielabel is wettelijk van kracht geworden op 29 maart 2018. De specificaties om de software aan te passen zijn 4 april jl aangeleverd door KvINL en zullen door ons zo snel mogelijk verwerkt worden in Uniec 2 (versie 2.2.15 gepland voor mei 2018).

In de samenvatting van Uniec 2 en op het Energie-Index rapport zullen wij het energielabel gaan weergeven. Deze wordt gekoppeld aan de Energie-Index conform onderstaande tabel. U kunt deze tabel zelf al gebruiken zolang de koppeling nog niet verwerkt is in Uniec 2.