Attestering Uniec 2.0

Attestering Uniec 2.0

Alle software voor het maken van EPC-berekeningen dient binnenkort (datum nog onbekend) geattesteerd te zijn. Deze attestering is een waarborg dat de software voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden in de BRL 9501. Tevens vindt er een beoordeling van het kwaliteitssysteem conform BRL 9501 plaats.

In november 2012 heeft het attesteringsonderzoek van Uniec 2.0 plaatsgevonden. De uitkomst daarvan is dat Uniec 2.0 voldoet aan alle eisen die gesteld worden in de BRL 9501. De bevestiging hiervan kunt u lezen in deze verklaring van KIWA.

Op dit moment worden er nog geen certificaten afgegeven door de certificerende instanties, omdat KBI het wijzigingsblad van de BRL 9501 (waarin de vereisten voor EPG-software staan) nog niet bindend heeft verklaard. Zodra dit is gebeurd, zal KIWA het certificaat verstrekken en zullen wij dit publiceren op onze website.