nieuwsflits

, Nieuwe tool voor bouwkundige trends

Nieuwe tool voor bouwkundige trends

Sinds enkele maanden werken Earth Energie Advies en DGMR software samen aan de ontwikkeling van Bouwtrend, een nieuwe tool voor statistische analyse van gebouw data. Deze tool maakt het mogelijk om inzicht te krijgen...

Read More
, Energie-Index Woningbouw in Uniec 2

Energie-Index Woningbouw in Uniec 2

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van het energielabel. In deze nieuwsbrief leest u een beknopt overzicht van de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot het energielabel stelsel per...

Read More
, Woningbouw concepten EPC 0,40

Woningbouw concepten EPC 0,40

Per 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van energieprestatie. De minimale isolatiewaarden worden verhoogd en de EPC eisen dalen. Daarnaast zijn de EPC normen gewijzigd. Met welke maatregelen moet u rekening...

Read More
, Wijzigingen per 1-1-2015 in de EPC normen

Wijzigingen per 1-1-2015 in de EPC normen

Per 1 januari 2015 bent u verplicht uw EPC berekeningen met Uniec 2.2 op te stellen. Deze versie is aangepast aan de meest recente correctiebladen voor NEN 7120 en NEN 8088-1. In onze release...

Read More
, SBRCURnet referentiedetails bijgewerkt

SBRCURnet referentiedetails bijgewerkt


Met dit nieuwsbericht willen wij u informeren dat de Ψ-waarden van de SBRCURnet funderingsdetails zijn herzien en aangevuld. Het betreft de Ψ-waarden die per augustus 2014 zijn opgenomen in Uniec versie 2.1. Deze versie rekent conform de meeste recente...

Read More
, NEN 1068 – wat verandert er?

NEN 1068 – wat verandert er?

Voor het berekenen van het transmissieverlies in de EPC berekening wordt gebruik gemaakt van NEN 1068. Deze norm is recent volledig herzien en wettelijk van kracht voor het maken van EPC berekeningen. De gewijzigde...

Read More
, Berekeningen koppelen in Uniec 2.1

Berekeningen koppelen in Uniec 2.1

Met regelmaat hebben gebruikers ons verzocht om een functie waarmee gegevens uit berekeningen met elkaar gedeeld kunnen worden. Deze wens komt vooral naar voren bij projecten met diverse woningtypes. Door gegevens met elkaar te...

Read More
, Energielabel utiliteit – stappenplan

Energielabel utiliteit – stappenplan

In ons nieuwsbericht van 18 april 2014 hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe eisen voor het energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen. Het generen en afmelden van energielabels voor utiliteitsgebouwen is met de release van Uniec...

Read More
, Energielabel in Uniec 2

Energielabel in Uniec 2

Zowel op het gebied van Woning- als Utiliteitsbouw gaan er wijzigingen plaatsvinden in het Energielabel. In Uniec 2 wordt het mogelijk om energielabels te genereren voor Nieuwbouw Utiliteit en Bestaande bouw & Nieuwbouw Woningbouw....

Read More
, Gewijzigde eisen per 01-01-2015

Gewijzigde eisen per 01-01-2015

De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt. De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4. De EPC eisen voor utiliteitsgebouwen worden 50% aangescherpt...

Read More