nieuwsflits

, Verklaringen ventilatiesystemen met één CO2-sensor vervallen per 1 oktober 2018

Verklaringen ventilatiesystemen met één CO2-sensor vervallen per 1 oktober 2018

Alle gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen in Uniec 2 zijn gebaseerd op de VLA gelijkwaardigheidsmethodiek. De VLA heeft besloten om in de VLA-methodiek wijzigingen aan te brengen. De grootste wijziging betreft de gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen C.4a...

Read More
, Goed nieuws – het energielabel is terug in de EI!

Goed nieuws – het energielabel is terug in de EI!

Het energielabel is per 29 maart 2018 weer aan de energie-index gekoppeld. Deze koppeling was verloren gegaan op 1 januari 2015 toen er een apart systeem voor de energie-index en het vereenvoudigde energielabel werd...

Read More
, Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw

In 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn. Daarbij is de fossiele brandstof aardgas geen optie meer. Een belangrijke stap is nu door de overheid genomen door de aansluitplicht voor aardgas te laten vervallen...

Read More
, Ontwikkelingen in BENG

Ontwikkelingen in BENG

De minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten dat per 1 januari 2020 BENG verplicht wordt voor alle nieuwbouw. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk aangekondigd. Om alvast feeling te krijgen met...

Read More
, Nieuwe tool voor bouwkundige trends

Nieuwe tool voor bouwkundige trends

Sinds enkele maanden werken Earth Energie Advies en DGMR software samen aan de ontwikkeling van Bouwtrend, een nieuwe tool voor statistische analyse van gebouw data. Deze tool maakt het mogelijk om inzicht te krijgen...

Read More
, Energie-Index Woningbouw in Uniec 2

Energie-Index Woningbouw in Uniec 2

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van het energielabel. In deze nieuwsbrief leest u een beknopt overzicht van de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot het energielabel stelsel per...

Read More
, Woningbouw concepten EPC 0,40

Woningbouw concepten EPC 0,40

Per 1 januari 2015 verandert er veel op het gebied van energieprestatie. De minimale isolatiewaarden worden verhoogd en de EPC eisen dalen. Daarnaast zijn de EPC normen gewijzigd. Met welke maatregelen moet u rekening...

Read More
, Wijzigingen per 1-1-2015 in de EPC normen

Wijzigingen per 1-1-2015 in de EPC normen

Per 1 januari 2015 bent u verplicht uw EPC berekeningen met Uniec 2.2 op te stellen. Deze versie is aangepast aan de meest recente correctiebladen voor NEN 7120 en NEN 8088-1. In onze release...

Read More
, SBRCURnet referentiedetails bijgewerkt

SBRCURnet referentiedetails bijgewerkt


Met dit nieuwsbericht willen wij u informeren dat de Ψ-waarden van de SBRCURnet funderingsdetails zijn herzien en aangevuld. Het betreft de Ψ-waarden die per augustus 2014 zijn opgenomen in Uniec versie 2.1. Deze versie rekent conform de meeste recente...

Read More
, NEN 1068 – wat verandert er?

NEN 1068 – wat verandert er?

Voor het berekenen van het transmissieverlies in de EPC berekening wordt gebruik gemaakt van NEN 1068. Deze norm is recent volledig herzien en wettelijk van kracht voor het maken van EPC berekeningen. De gewijzigde...

Read More