Uniec.eu gratis aanvullen met Uniec 2.0

Uniec.eu gratis aanvullen met Uniec 2.0

Per 1 juli 2012 dienen EPC-berekeningen gemaakt te worden conform de nieuwe EPG. Dit kan met onze software Uniec 2.0. Indien u al een abonnement heeft op het EPC-herberekeningsprogramma www.uniec.eu, dan heeft u voor de resterende abonnementsperiode automatisch ook recht op een licentie voor de Woningbouwmodule van Uniec 2.0 voor hetzelfde aantal gebruikers. Indien u ook gebruik wilt maken van de module Utiliteitsbouw, kunt u uw abonnement daarmee uitbreiden.

Hoe gaat u te werk?

Heeft u al een proeflicentie aangemaakt op Uniec 2.0?

Indien NEE:

 • Registreer uzelf met alle correcte gegevens (inclusief het gewenste aantal gebruikers) via de knop “Account aanvragen” op de homepage (www.uniec2.nl). Bij module kiest u voor “gratis proeflicentie”.
 • Activeer de link in de welkomsmail om direct toegang te krijgen tot Uniec 2.0.
 • Indien u voor meer dan één gebruiker heeft gekozen, maakt u de extra gebruikers aan onder het menu “Licentiebeheer” (nadat u ingelogd bent).
 • Stuur een reply op uw welkomsmail waarin u vermeldt dat u de proeflicentie wilt omzetten naar een definitieve licentie op basis van uw bestaande abonnement op het EPC-herberekeningspakket. In de mail vermeldt u ook welke modules u wilt aanschaffen.
 • Indien u uw abonnement uitbreidt met de module Utiliteitsbouw of met meer gebruikers, zal deze uitbreiding een aanvullende factuur opleveren. De kosten van de uitbreiding worden naar rato over de resterende abonnementsperiode berekend. Indien u wilt weten wat de kosten in uw situatie zijn, kunt u hiervoor contact met ons opnemen (030-2671092 of per mail).
 • U ontvangt van ons een mail ter bevestiging van uw aanvraag en de eventuele kosten die dat tot gevolg heeft.

Indien JA:

 • Ga na of er binnen uw bedrijf meerdere proeflicenties zijn aangevraagd (bijv. proeflicenties van verschillende collega’s of een licentie voor zowel een privé-mailadres als een zakelijk mailadres). Indien er meerdere proeflicenties bestaan, beslis dan welke u wilt handhaven (bij een abonnement voor meerdere gebruikers worden deze beheerd onder één licentie in het menu “Licentiebeheer”). Let op: indien er nog projecten staan in licenties die u niet wenst te continueren, dient u deze lokaal op te slaan en later in de definitieve licentie te importeren. Bij het
  verwijderen van overbodige proeflicenties worden ook de berekeningen in deze licenties verwijderd!
 • Stuur een reply op uw welkomsmail waarin u vermeldt welke proeflicentie u wilt omzetten naar een definitieve licentie op basis van uw bestaande abonnement op het EPC-herberekeningspakket en (indien van toepassing) welke proeflicenties kunnen vervallen. In de mail vermeldt u ook het aantal gebruikers en welke modules u wilt aanschaffen.
 • Indien u uw abonnement uitbreidt met de module Utiliteitsbouw of met meer gebruikers, zal deze uitbreiding een aanvullende factuur opleveren. De kosten van de uitbreiding worden naar rato over de resterende abonnementsperiode berekend. Indien u wilt weten wat de kosten in uw situatie zijn, kunt u hiervoor contact met ons opnemen (030-2671092 of per mail).
 • U ontvangt van ons een mail ter bevestiging van uw aanvraag en de eventuele kosten die dat tot gevolg heeft.