Gunstigere EPC met 1 rekenzone!

Gunstigere EPC met 1 rekenzone!

Onder de huidige EPC-norm (NEN 5128) dient bij woonfuncties iedere bouwlaag als een aparte rekenzone beschouwd te worden. In NEN 7120 is deze verplichte zonering per bouwlaag verdwenen. De gebruiker mag zelf beslissen of er wel of niet per bouwlaag een rekenzone wordt aangemaakt. Welke keuze is verstandig?

Voor veel gebouwen geldt dat de gebouwschil uittrekken sneller gaat wanneer het gehele gebouw één rekenzone is. Maar wat is het effect op de EPC?

Om het effect te bepalen zijn verschillende AgentschapNL referentiewoningen in Uniec 2.0 ingevoerd met één rekenzone en met rekenzones per bouwlaag. Hieruit blijkt dat het bij alle voorbeeldwoningen gunstiger is om het gebouw als één rekenzone in te voeren. Het voordeel varieert van 0,002 tot 0,019 verschil in het EPC-resultaat!

Dit voordeel kan verklaard worden doordat de invloed van zonnestraling over alle bouwlagen gemiddeld wordt wanneer er met één rekenzone gerekend wordt (wat leidt tot een hogere benuttingsfactor voor warmtewinst en een lagere koudebehoefte). Dit resulteert in een iets gunstigere EPC-waarde. Wanneer er buitenzonwering wordt toegepast, wordt het verschil tussen wel en niet zoneren per bouwlaag minder groot, maar is het nog steeds gunstiger om een gebouw als één rekenzone te beschouwen.

Uiteraard kunnen er situaties zijn waarbij het wel nodig is om te zoneren, bijvoorbeeld omdat er meerdere klimatiseringszones zijn. Dit is onder andere het geval wanneer er verschillende verwarmings- of ventilatiesystemen binnen één gebouw worden toegepast. Denk hierbij aan een appartementengebouw waarbij niet alle appartementen een identieke installatie krijgen.

De conclusie voor de meeste gebouwen is: definieer één rekenzone en u heeft een eenvoudigere EPC-invoer met een gunstiger EPC-resultaat!

 

Indien u de voorbeeldberekeningen waarop deze conclusie is gebaseerd wilt bestuderen, kunt u deze hier downloaden. Deze conclusie is ook verwerkt in de AgentschapNL Voorbeeldwoningen die standaard in Uniec 2.0 worden meegeleverd. De nieuwe voorbeeldwoningen kunt u hier downloaden. De gedownloade bestanden kunt u in Uniec 2.0 als ZIP-bestand inlezen bij Projectmappen / Projectmap importeren.