Uniec 2.2.14 Release Notes

Uniec 2.2.14 Release Notes

Uniec versie 2.2.14 betreft een update met de volgende verbeteringen en toevoegingen.

Nieuwe features

Indirect verwarmde warmwatervoorraadvaten kunnen nu ook productspecifiek (met gelijkwaardigheidsverklaring) gekozen worden. Op dit moment bevat de database de Mitsubishi Q-ton maar andere indirect verwarmde warmwatervoorraadvaten met verklaring kunnen nu ook aan Uniec 2 toegevoegd worden.

Het warmteverlies van collectieve warmwatervoorraadvaten kan nu ook productspecifiek (met gelijkwaardigheidsverklaring) gekozen worden. Op dit moment bevat de database 3 voorraadvaten maar andere vaten met verklaring kunnen nu ook aan Uniec 2 toegevoegd worden.

Bij invoer van forfaitaire warmwatervoorraadvaten kan nu ook gekozen worden uit de isolatiedikten 40, 50, 60, 80 en 100 mm (waarden afkomstig uit NEN 7120; A1).

Herstelde bugs

 • Bij gebruik van een hybride warmtepomp met elektrische bijstook werd de hulpenergie onjuist berekend. Er werd gerekend met de hulpenergie van een HR-ketel en in de rapportage werd de verklaring van een HR-ketel voor de bijstook bijgevoegd.
 • Wanneer bij begane grond vloeren de regel ‘gemiddelde verticale afstand tussen maaiveld en bovenkant vloer (zv)’ verborgen werd, rekende Uniec 2 nog wel met deze waarde (indien deze ingevuld was).
 • IthoDaalderop heeft voor de utiliteitsbouw een nieuwe verklaring van een warmtepomp op buitenlucht uitgebracht. Bij verklaringen voor utiliteitsbouw ligt de grenswaarde tussen hoog en laag energieverbruik op 250 MJ/m² in plaats van 150 MJ/m². Om deze verklaring correct te kunnen uitlezen moest de grenswaarde voor utiliteitsbouw toegevoegd worden.
 • Bij warmtepompen met een bodem of grondwaterbron werd op de rapportage soms een andere ontwerpaanvoertemperatuur afgedrukt dan gekozen in de berekening.
 • Verklaringen van lucht-water warmtepompen voor de woningbouw konden ook bij de utiliteitsbouw gekozen worden. Omdat deze verklaringen specifiek voor de woningbouw bedoeld zijn, kunnen deze toestellen niet langer bij de utiliteitsbouw gekozen worden.

Energie Prestatie Vergoeding

 • Op het netto-warmtevraag rapport werd niet altijd het correcte plaatje van het woningtype weergegeven.
 • Als er nog aandachtspunten in de energieprestatievergoeding berekening waren, werd op het rapport een netto warmtevraag van 0 afgedrukt in plaats van de werkelijke waarde.
 • Bij gebruik van een zonneboiler werd de opbrengst van de zonneboiler gebaseerd op de warmwaterbehoefte volgens de EPC berekening en niet volgens de EPV berekening.
 • Aan het rapport energieprestatievergoeding zijn de volgende details toegevoegd:
  • gebruiksoppervlakte
  • elektriciteitsverbruik uitgesplitst naar verwarming, warmtapwater, huishoudelijk en overig