Uniec 2.2.13 Release notes

Uniec 2.2.13 Release notes

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van 23 januari 2017 hebben Earth Energie Advies en DGMR software het afgelopen jaar gewerkt aan Bouwtrend. Bouwtrend analyseert alle EPC-berekeningen gemaakt met Uniec 2 en Enorm om de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse woningbouw in beeld te brengen (zie voor meer info bouwtrend.nl). Dankzij de analyse met Bouwtrend troffen wij een aantal veelvoorkomende invoerfouten aan. Deze invoerfouten resulteren in een onjuiste EPC-uitkomst. In Uniec versie 2.2.13 hebben wij een aantal verbeteringen en controles doorgevoerd om u te helpen een correcte EPC-berekening op te stellen:

 • In Uniec 2 werd het gebouwtype bij infiltratie ingevoerd. De beschrijving ‘grondgebonden gebouw’ en ‘meerlaags gebouw’ afkomstig uit NEN 7120 blijkt heel verwarrend en werd veelvuldig verkeerd gekozen. In deze release is daarom het gebouw/woningtype verplaats naar ‘algemene gegevens’ en is de normatieve tekst vertaald naar dagelijkse spreektaal. Zo kunt u nu kiezen voor een ‘hoekwoning’ in plaats van ‘grondgebonden gebouw, kop-, eind-, of hoekligging’. Deze aanpassing heeft als bijkomend voordeel dat:
  • bij de EI-berekening het woningtype (bij algemene gegevens) en het gebouwtype (bij infiltratie) niet meer tegenstrijdig ingevuld kan worden. Indien bij bestaande Uniec 2 berekeningen een tegenstrijdige invoer geconstateerd wordt zal in versie 2.2.13 de invoer bij infiltratie aangehouden worden.
  • bij een conversie van een EPC-berekening naar een EI-berekening het woningtype meegenomen kan worden in de conversie (in vorige versies van Uniec 2 moest het woningtype handmatig gecontroleerd worden bij conversie).
 • Controle: correspondeert het aantal woningbouweenheden met het woningtype? (bij sommige appartementengebouwen werd 1 woningbouweenheid ingevoerd)
 • Controle: correspondeert de hellingshoek met de opgegeven begrenzing? (sommige gevels werden met een hellingshoek van 0 of 180 graden ingevoerd)
 • Controle: bevat de berekening ramen met glas? (in sommige berekeningen hadden alle transparante constructies een ggl-waarde van 0)
 • Controle: vallen de gebouwafmetingen (bij infiltratie) binnen een reële bandbreedte? (sommige berekeningen hadden gebouwafmetingen van 0 meter)

Nieuwe eisen drijvende bouwwerken

Per 1 januari 2018 gelden er EPC-eisen voor drijvende bouwwerken (woonboten). Voor woonboten op een nieuwe ligplaats gelden dezelfde eisen als voor woningen (EPC maximaal 0,40). Voor woonboten op een bestaande ligplaats geldt een EPC-eis van maximaal 0,80. Deze gebruiksfuncties zijn aan Uniec 2.2.13 toegevoegd. Zie voor meer info rijksoverheid.nl.

Herstelde bugs

 • Bij gebruik van een hybride warmtepomp op ventilatieretourlucht in combinatie met een zonneboilercombi ontstond er een fout in het iteratieproces conform NEN 7120 bijlage E (aanvullingsblad A1).
 • Bij gebruik van zonneboilers berekend volgens methode b (NEN 7120 bijlage I) werd het aantal ingevoerde zonneboilers niet doorgerekend (in het EPC resultaat werd altijd met 1 gerekend).
 • Bij gebruik van verklaringen voor bodemkoeling (momenteel alleen de Itho Daalderop warmtepompen) werd de regeneratie factor in formule D.2 niet correct berekend.

Energie Prestatie Vergoeding

 • Het netto-warmtevraag rapport is ingekort met de minimaal benodigde informatie (het resultaten overzicht uit de EPC berekening is verwijderd)
 • Er is een controle / beveiliging toegevoegd dat de EPV niet per woongebouw berekend kan worden omdat een EPV per appartement berekend moet worden.
 • Bij het bepalen van de EPV vergoeding wordt nu de op 1 decimaal afgeronde waarde gebruikt.
 • Wanneer nog niet aan alle EPV eisen wordt voldaan wordt nog geen EPV vergoeding weergegeven.

EPC / EI rapportage

 • Op de rapportage wordt nog duidelijker aangegeven of de infiltratiewaarde een meetwaarde of forfaitaire waarde betreft (sommige gemeenteambtenaren vroegen om onderbouwing van de infiltratie waarde terwijl er gerekend was met een forfaitaire waarde).
 • Op de rapportage wordt in plaats van de beta factor nu standaard de energiefractie weergegeven (identiek aan weergave in de software sinds versie 2.2.12)