Uniec 2.2.9 Release Notes

Uniec 2.2.9 Release Notes

Uniec versie 2.2.9 betreft een update met als belangrijkste wijziging een toevoeging om de Energieprestatievergoeding te berekenen.

Hiervoor is een extra rekenblad aan de EPC Woningbouw module van Uniec 2 toegevoegd. Met dit rekenblad kan berekend worden of voldaan wordt aan de eisen van de EPV regeling en hoe hoog de EPV vergoeding wordt.

Verder bevat de update de volgende verbeteringen:

  • In de groene Uniec 2 balk werden bij zeer lange bestandsnamen de knoppen (undo, redo, EPC waarde, etc) buiten de balk weergegeven.
  • Als bij gekoppelde berekeningen de functie ‘ongebruikte constructies verwijderen’ werd gekozen, werd niet gecontroleerd of die constructies in één van de gekoppelde berekeningen werd gebruikt.
  • Bij gebruik van de koppelfunctie is nu ook het datumveld gekoppeld.
  • Bij handmatige invoer van lineaire warmteverliezen kan handmatig een omschrijving toegevoegd worden.
  • Bij BENG indicator 3 werden warmtepompen op ventilatieretourlucht onterecht meegerekend als hernieuwbare energie.
  • Diverse weergave bugs bij collectieve warmtapwaterinstallaties zijn hersteld (deze hadden geen invloed op de uitkomst).