SBRCURnet referentiedetails bijgewerkt


SBRCURnet referentiedetails bijgewerkt

Met dit nieuwsbericht willen wij u informeren dat de Ψ-waarden van de SBRCURnet funderingsdetails zijn herzien en aangevuld. Het betreft de Ψ-waarden die per augustus 2014 zijn opgenomen in Uniec versie 2.1. Deze versie rekent conform de meeste recente NEN 1068 waarbij voor funderingsdetails slechts één Ψ-waarde wordt gebruikt. De Ψ-waarden aangeleverd door SBRCURnet in augustus 2014 bleken helaas structureel onjuist te zijn door een fout in het gehanteerde rekenmodel.

Recent heeft SBRCURnet de juiste Ψ-waarden voor alle basis-, comfort- en houtskeletbouw details aangeleverd. Deze zijn vanaf heden verwerkt in Uniec 2. De nieuwe Ψ-waarden zijn structureel lager dan de Ψ-waarden aangeleverd in augustus 2014. Dit betekent dat uw EPC resultaat gunstiger uitkomst wanneer u rekent met de herziene Ψ-waarden van de SBRCURnet referentiedetails. Indien u hiervan gebruikt wilt maken dient u uw berekeningen te updaten door de verlopen waarden (op het scherm ‘bouwkundig’) te vervangen door de nieuw toegevoegde waarden.

De Ψ-waarden van de funderingsdetails uit de renovatie- en verbouwing serie waren nog niet herzien ten behoeve van Uniec 2.1. Sinds afgelopen augustus hadden deze details de forfaitaire waarde van 0,5 W/mK in Uniec 2. Inmiddels zijn de werkelijke Ψ-waarden aangeleverd en toegevoegd aan de Uniec 2 database.

Alleen de utiliteits- en productsdetails van SBRCURnet moeten nog herzien worden naar een ééngetalswaarde. Tot die tijd is voor deze details de forfaitaire waarde van 0,5 W/mK opgenomen in de database van Uniec 2.