Uniec 2.0.6 Release Notes

Uniec 2.0.6 Release Notes

De belangrijkste verbetering in Uniec versie 2.0.6 is de toevoeging van toestellen op vaste biobrandstof. Door TNO is in opdracht van de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) een gelijkwaardigheidsverklaring opgesteld hoe biobrandstof toestellen in de EPC (NEN 7120) berekend dienen te worden. Om deze verklaring goed toe te passen diende de software aangepast te worden. Zie voor het toepassen van biobrandstof toestellen in Uniec 2.0 onze nieuwsbrief.

Naast de toevoeging van biobrandstof toestellen zijn in versie 2.0.6 de volgende toevoegen gedaan:

  • Op de samenvatting wordt het elektriciteitsgebruik en de elektriciteitsopwekking op een nieuwe overzichtelijkere wijze weergegeven. Op de samenvatting wordt tevens hulpenergie apart weergegeven.
  • Bij collectieve warmtapwaterinstallaties kon uitsluitend gekozen worden tussen ‘direct’ en ‘indirect verwarmde warmwatervoorraadvat(en)’. In versie 2.0.6 kunnen ook collectieve warmtapwaterinstallaties zonder warmwatervoorraad ingevoerd worden.
  • Bij collectieve warmtapwaterinstallaties zijn productspecifieke direct gestookte gasboilers met verklaring opgenomen in de software. Op dit moment bevat de database boilers van A.O. Smith, Eco Heating Systems, Itho Daalderop en Remeha Sentry.
  • De mogelijkheid om bij productspecifieke of collectieve tapwaterinstallaties te kiezen voor een stadsverwarming systeem (externe warmtelevering) met NVN 7125 verklaring is toegevoegd.
  • Een EPC toetsing aan het Bouwbesluit 2012 bij berekeningen met een 1e en 2e trap is toegevoegd. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een 1e en 2e trap berekening conform Bouwbesluit 2012 artikel 5.2 lid 3 wordt de EPC daadwerkelijk hieraan getoetst. Bij de 1e trap berekening wordt gecontroleerd of de EPC voldoet aan de EPC eis x 1,33. Bij de 2e trap berekening wordt gecontroleerd of de EPC aan de EPC eis uit het Bouwbesluit 2012 voldoet. Ook de tekst onderaan de rapportage is aangepast aan de 1e en 2e trap berekening.
  • Bij een combinatieberekening is de EPC toetsing onderaan de rapportage van de woonfuncties verwijderd omdat het Bouwbesluit 2012 alleen een toetsing van de combinatieberekening vereist.
  • Bij externe warmtelevering 2e trap (zonder NVN 7125 verklaring) mag conform NEN 7120 gerekend worden met een fP;del van 0,9. In vorige versies van Uniec 2.0 werd de 2e trap berekening benaderd door bij de 2e trap te rekenen met een opwekkingsrendement van 110% en een fP;del van 1,0 in plaats van met een opwekkingsrendement van 100% en een fP;del van 0,9. De correctie in versie 2.0.6 resulteert in iets gunstigere EPC resultaten bij berekeningen met externe warmtelevering 2e trap (zonder NVN 7125 verklaring).
  • NEN 7120 maakt voor het opwekkingsrendement voor HR-ketels verschil in een opstelruimte binnen of buiten de EPC begrenzing. Bij productspecifiek rekenen kon alleen gekozen worden voor een opstelruimte ‘binnen de EPC begrenzing’. Omdat zeer incidenteel de opstelruimte buiten de EPC begrenzing ligt kan nu altijd gekozen worden tussen ‘binnen of buiten’ de EPC begrenzing.