Uniec 2.0.3 Release notes

Uniec 2.0.3 Release notes

In Uniec 2.0.3 is de belangrijkste wijziging het toevoegen van de module “risico van te hoge temperaturen”. U kunt hier klikken om meer over deze nieuwe module te lezen.

Verder is het mogelijk geworden om een hele map met onderliggende berekeningen te kopiƫren. Deze functionaliteit werkt hetzelfde als het kopiƫren van individuele berekeningen.

De volgende bugs zijn hersteld in Uniec 2.0.3:

  • door een geringe aanpassing in formule 14.39 kan de uitkomst voor het energiegebruik van verwarming een paar MJ gunstiger uitkomen;
  • utiliteitsbouw: als een berekening meer dan 1 rekenzone met dezelfde gebruiksfunctie bevatte, werd de EPC onterecht getoetst alsof het een combinatiegebouw betrof (toetsing op de uitkomst EP;adm;tot;nb/EPtot) in plaats van toetsing op de EPC-eis van de functie.