Verklaringen ventilatiesystemen met één CO2-sensor vervallen per 1 oktober 2018

Verklaringen ventilatiesystemen met één CO2-sensor vervallen per 1 oktober 2018

Alle gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen in Uniec 2 zijn gebaseerd op de VLA gelijkwaardigheidsmethodiek. De VLA heeft besloten om in de VLA-methodiek wijzigingen aan te brengen. De grootste wijziging betreft de gelijkwaardigheidsverklaringen van ventilatiesystemen C.4a en D.3 voor zover deze systemen werken met één CO2-sensor geïnstalleerd in één zone en/of ruimte. De metingen van deze ene sensor worden gebruikt om de luchtkwaliteit en de juiste luchthoeveelheid voor de hele woonfunctie te bepalen. In de praktijk blijkt dat met deze systemen geen gezond binnenklimaat te realiseren is. De VLA heeft daarom besloten om voor deze systemen geen nieuwe verklaringen uit te geven.

In aanvulling heeft de VLA besloten om voor ventilatiesystemen met uitsluitend tijdsturing (C.3b) ook geen nieuwe verklaringen meer uit te geven.

Verklaringen die nog actueel in de markt zijn, vervallen vanaf 1 oktober 2018. Tot die datum kunnen bestaande verklaringen nog gebruikt worden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Na 1 oktober mogen deze systemen nog wel toegepast worden, maar zal in de EPC en EI berekening gerekend worden met de forfaitaire waarden uit NEN 8088-1 in plaats van de waarden op de gelijkwaardigheidsverklaring.

Om op deze wijziging te anticiperen zijn in Uniec 2 alle actuele C.4a / D.3 systemen (met één CO2-sensor) en C.3b systemen dubbel opgenomen met de toevoeging:

  • geldig tot 1 oktober 2018 (met VLA verklaring)
  • geldig na 1 oktober 2018 (met forfaitaire waarden uit NEN 8088-1)

Wanneer u nu bezig bent met EPC berekeningen die worden ingediend na 1 oktober 2018 is het daarom belangrijk nu reeds de juiste keuze te maken. Hierdoor voorkomt u dat de EPC-resultaten na 1 oktober 2018 plotseling slechter uitvallen.

Deze wijziging is van invloed op een groot aantal projecten omdat in meer dan 50% van de huidige nieuwbouwwoningen gebruik gemaakt wordt van de ventilatiesystemen C.3b, C.4a of D.3 (analyse gemaakt met Bouwtrend). Bekende systemen zoals het Duco CO2 System, Zehnder ComfoFan S CO2, Orcon C4a MVS-15 systeem, Itho Daalderop CO2 Optima GG en Buva Q Stream 2.0 Control Time worden vanaf 1 oktober 2018 forfaitair gewaardeerd.

Waarschijnlijk zullen fabrikanten op deze wijziging reageren door de bestaande systemen C.4a en D.3 te vervangen door een variant met een extra CO2-sensor voor de slaapzone. Hierop zullen wel gelijkwaardigheidsverklaringen worden afgegeven.