Aardgasvrije nieuwbouw

Aardgasvrije nieuwbouw

In 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn. Daarbij is de fossiele brandstof aardgas geen optie meer. Een belangrijke stap is nu door de overheid genomen door de aansluitplicht voor aardgas te laten vervallen voor nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018. Dit heeft Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bekend gemaakt op het congres Aardgasvrije nieuwbouw (georganiseerd door het Lente-akkoord). Alhoewel deze vervroegde ingangsdatum van de wetswijziging nog niet definitief is, is het wetsvoorstel op 3 april in de Eerste Kamer aangenomen en heeft de overheid het vertrouwen dat deze invoerdatum gerealiseerd gaat worden. Het is daarom verstandig om rekening te houden met deze op handen zijnde wijziging. 

Het vervallen van de aansluitplicht voor gas komt voor de nieuwbouw neer op een verbod op de aansluiting op aardgas omdat de netbeheerder alleen taken mag uitvoeren waar deze wettelijk toe verplicht is. Er komt nog een ministeriële regeling die gemeente de ruimte geeft om in uitzonderlijke gevallen uitzonderingen te maken. Deze regeling wordt nog in openbare internet consultatie gebracht.

Dhr. Licher gaf aan dat BZK ook graag zoveel mogelijk reeds ingediende bouwaanvragen alsnog aangepast wil hebben naar aardgasvrije installaties. Als ambtenaren in die gedachtegang een aanvraag omgevingsvergunning vanaf nu in behandeling nemen, zou het kunnen gebeuren dat er gemeenten zijn die per direct niet meer akkoord zijn met nieuwbouwwoningen op gas. Het zou immers alleen maar extra tijd kosten om eerst vergunning te verlenen met een gasaansluiting en daarna op verzoek van BZK weer een transitie te maken naar aardgasvrij voor reeds verleende vergunningen.

Dit betekent juridisch gezien dat HR-ketels en hybride ketels met een HR-ketel binnenkort niet meer mogen worden toegepast in de nieuwbouw. Praktisch gezien is het verstandig om per direct rekening te houden met dit gegeven gezien de oproep om zelfs reeds ingediende projecten over te zetten naar aardgasvrije oplossingen. Het Lente-Akkoord heeft een brochure uitgebracht om alternatieven voor aardgas onder de aandacht te brengen.