Uniec 2.2.12 releasenotes

Uniec 2.2.12 releasenotes

Uniec versie 2.2.12 betreft een update met de volgende verbeteringen en toevoegingen.

Nieuwe features:

  • Uniec 2 is aangepast voor het nieuwste type verklaringen voor lucht-water warmtepompen. Deze zijn gebaseerd op de aanpassingen in NEN 7120 bijlage E afkomstig uit aanvullingsblad A1. Hoewel dit aanvullingsblad nog niet van kracht is, worden de meest recente verklaringen in BCRG al gepubliceerd conform deze aangepaste methodiek.
  • Uniec 2 is aangepast voor het nieuwste type verklaringen voor water-water en bodem-water warmtepompen. Deze zijn gebaseerd op de nieuwe bijlage Q in NEN 7120 gepubliceerd in aanvullingsblad A1. Hoewel dit aanvullingsblad nog niet van kracht is, worden de meest recente verklaringen in BCRG al gepubliceerd conform deze aangepaste methodiek. Deze nieuwe verklaringen lijken qua opmaak op de verklaringen voor lucht-water warmtepompen waarbij de COP, energiefractie en hulpenergie afhankelijk zijn van de warmtevraag (QH;dis;nren).
  • Bij keuze voor hybride warmtepompen zoals de Inventum Ecolution Combi 50 / Solo kan voor bijstook ook gekozen worden voor all electric opties (naast de bestaande gasgestookte bijstook).
  • Bij het afmelden van een reeks Energie Index berekeningen kan nu ook gekozen worden of het om een nieuwe afmelding gaat of een vervanging van eerder afgemelde berekeningen.
  • Bij koelsystemen kan de COP waarde geïnterpoleerd worden afhankelijk van de koudevraag (QC;dis;nren). Dit is mogelijk gemaakt om het Daikin VRF systeem correct door te rekenen.

Herstelde bugs

  • Bij het afmelden van Energie Index berekeningen waarbij het PV vermogen ingevoerd is als Wp/paneel werd op het vereenvoudigd energielabel een onjuist aantal m² zonnepanelen weergegeven.
  • Wanneer het aantal opwekkers bij verwarming afweek van het aantal woonfuncties, werd het aantal opwekkers weer gelijk gemaakt met het aantal woonfuncties als de pagina ‘w-installaties’ werd aangeklikt.
  • De beoordeling van de voorlopige BENG indicatoren (vinkjes en kruisjes) wordt niet meer op de rapportage weergegeven maar alleen op de samenvatting.