Uniec 2.2.11 Release Notes

Uniec 2.2.11 Release Notes

Uniec versie 2.2.11 betreft een update met de volgende verbeteringen en toevoegingen.

Nieuwe features:

 • Uniec 2 is aangevuld met de volgende gelijkwaardigheidsverklaringen voor koeling:
  • Itho Daalderop WPU warmtepompen
  • externe koudelevering in Amsterdam, Meppel, Nieuwkoop en Veenendaal
  • Daikin VRF systeem (alleen voor utiliteitsbouw)
  • Het selecteren van gelijkwaardigheidsverklaringen voor koeling is mogelijk bij EPC woningbouw, EI woningbouw en EPC utiliteitsbouw.
 • De interne warmtecapaciteit berekend volgens NEN 7120 bijlage H kan ingevoerd worden bij ‘indeling gebouw’.
 • De BENG indicatoren zijn voorzien van een beoordeling aan de hand van de voorlopige eisen. Indien de indicator voldoet aan de eis wordt een groen vinkje getoond, anders een rood kruis.
 • Zonneboilers: NEN 7120 bevat 2 verschillende rekenmethodes voor zonneboilers. De beschrijving van deze methodes is aangepast in Uniec 2 in ‘methode a (Acol ≤ 10,0 m²)’ en ‘methode b volgens NEN 7120 bijlage I’. Bij de methode volgens bijlage I is de ondergrens van 6,0 m² in Uniec 2 vervallen.
 • EI module: bij infiltratie wordt de lengte en breedte van het gebouw begrensd op maximaal 50 meter conform het Overzicht interpretatie- en wijzigingsbesluiten CCvD – BRL 9500 Energieprestatieadvisering.
 • Op het formulier ‘bouwkundig’ waar de bouwkundige constructies worden gedefinieerd, zijn enkele aanpassingen in de rekenvolgorde doorgevoerd zodat het formulier sneller laadt bij gekoppelde berekeningen.

Energieprestatievergoeding (EPV)

Op het EPV formulier in Uniec 2 zijn diverse verbeteringen doorgevoerd:

 • De regels voor EPV berekeningen met een gasaansluiting zijn gewijzigd in Staatscourant nr 3746 d.d. 20 januari 2017. De nieuwe bepalingsmethode is verwerkt in Uniec 2. De uitkomsten van EPV berekeningen met een gasaansluiting zijn hierdoor niet meer gelijk aan berekeningen gemaakt in vorige Uniec 2 versies.
 • Bij het invoeren van SPF waarden kan de gebruiker aangeven of de SPF waarde in- of exclusief hulpenergie is. Wanneer de SPF exclusief hulpenergie is, wordt de hulpenergie uit de EPC berekening meegenomen in de EPV berekening.
 • Het EPV rapport (de invoer en resultaten) kan gedownload en afgedrukt worden. Tot op heden kon alleen het Netto Warmtevraag rapport gedownload worden.
 • De netto warmtevraag wordt ook getoond als het formulier nog niet volledig is ingevuld maar al wel berekend kan worden.
 • Het formulier ‘energieprestatievergoeding’ is optioneel en daarom wordt er geen waarschuwing meer getoond indien dit formulier nog niet volledig is ingevuld.

Herstelde bugs

 • Er was een interpretatieverschil tussen de verschillende EPC softwareleveranciers over de berekening van zoninstraling bij dichte deuren. Na afstemming met de normcommissie is de rekenmethodiek voor dichte deuren in Uniec 2 herzien. In de meeste situaties heeft dit geen effect op de EPC uitkomst maar bij aanwezigheid van veel dichte deuren is een minimale stijging van de EPC (+0,001) mogelijk.
 • Bij gebruik van hybride warmtepompen en lucht-water warmtepompen met een gelijkwaardigheidsverklaring voor hulpenergie werd in appartementengebouwen de hulpenergie van 1 toestel doorgerekend in plaats van het werkelijke aantal toestellen (meestal het aantal appartementen). Concreet betekent dit dat de EPC van appartementen gebouwen zal stijgen indien één van de volgende warmtepompen gebruikt is:
  • Alpha InnoTec L8Split
  • AWB Genia Air
  • Fujitsu Waterstage warmtepomp serie
  • Mitsubishi Electric Ecodan Cylinderunit 5 kW en 7,5 kW
  • Nibe F2040-8, F2040-12, F2040-16, Split pakket 1 en 2
  • Panasonic Aquarea 5 kW en 7 kW
  • Stiebel Eltron WPL 10 AC en WPL 25 AC
  • Techneco Loria warmtepomp serie
  • Vaillant aroTHERM, flexoCOMPACT en flexoTHERM warmtepomp serie
  • DucoBox WTW
  • Inventum Ecolution Combi 50 en Solo
  • Nefit VentiLine VA/W 1.4C
 • Bij utiliteitsbouw berekeningen werd in 2 formules de binnentemperatuur voor woningbouw gehanteerd in plaats van de binnentemperatuur van de te berekenen gebruiksfunctie. Dit resulteerde in een verkeerde EPC waarde bij gebruik van een luchtbehandelingskast (AHU) in de gebruiksfuncties ‘gezondheidszorgfunctie met bedgebied’ en ‘sportfunctie matig verwarmd’.
 • Projectmappen: de volgorde van bestanden werd niet altijd in alfabetische & numerieke volgorde getoond bij gebruik van dubbele spaties. Dubbele spaties worden nu automatisch verwijderd waardoor projecten altijd op alfabetische/numerieke volgorde getoond worden.
 • Projectmappen: bij gebruik van een puntkomma in de mapnaam werkte de functie ‘rapporten opslaan’ (alle rapporten in de map downloaden) niet.
 • Op het EI rapport en Netto Warmtevraag rapport werd de toevoeging bij huisnummers niet weergegeven.
 • Bij Uniec 2.1 bestanden die geconverteerd werden naar Uniec 2.2 kon de plaatsnaam niet ingevuld worden.
 • Bij gebruik van de functie ‘E-installaties koppelen‘ werd bij wijzigen van de bepalingsmethode de EPC waarde niet direct vernieuwd in de gekoppelde berekeningen.
 • Het cirkel diagram (verdeling energieverbruik) op de samenvatting is vernieuwd omdat het niet in alle browsers (m.n. Safari) correct werd weergegeven.
 • In formule 7.6 afkomstig uit NEN 8088-1 is een bepaling toegevoegd dat het werkelijke rendement van de ventilator nooit groter dan 1 mag worden.