Uniec 2.2.10 Release Notes

Uniec 2.2.10 Release Notes

Uniec versie 2.2.10 betreft een update met de volgende aanpassingen.

Algemeen:

 • Er zijn nieuwe Algemene Voorwaarden voor Uniec 2. Bij inloggen in versie 2.2.10 is er een pop-up om de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen en gelegenheid te geven om akkoord te gaan.
 • Algemene gegevens: het veld “plaatsnaam” geeft keuze uit alle plaatsnamen van Nederland i.p.v. vrije invoer.
 • Algemene gegevens: het veld “eigendom” is toegevoegd.

Rapportage:

 • Een aantal weergavefouten op de rapportage zijn opgelost:
  • De bèta-factor bij biomassaketels wordt gevuld.
  • Het vermogen van een warmtepomp wordt gevuld.
  • Bij collectieve warmtelevering werd onterecht informatie over de afleverset getoond, dit is verwijderd.
  • Indien er geen PVT-systeem is wordt de regel i.v.m. PVT-systeem niet meer getoond.
 • De volgende informatie is toegevoegd aan de rapportage:
  • De koudebehoefte (QC;nd) van het koelsysteem.
  • De hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an ) bij collectieve systemen.
  • Het aantal keer dat het woningtype voorkomt in het project.
  • De totale projectgroottte.
  • De status van de berekening.
 • Wanneer de rapportage wordt afgedrukt t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning, is er een pop-up waarin de datum en status van de berekening aangepast kan worden.

Bugs:

 • Bij het importeren van een ZIP-bestand werd als bouwjaar 2100 gevuld wanneer daar een incorrecte waarde in het ZIP-bestand stond. Wanneer er nu een andere waarde dan 4-cijferig getal staat, wordt er een melding gegeven zodat de gebruiker dit kan corrigeren.
 • In de Energie Index mag niet met de 2e trap gerekend worden bij forfaitaire externe warmtelevering (in tegenstelling tot de EPC waar dit wel is toegestaan). Daarom is deze optie nu bij de Energie Index verwijderd. EI-bestanden die in het verleden met externe warmtelevering forfaitair 2e trap zijn afgemeld, dienen opnieuw afgemeld te worden.
 • In het XML-afmeldbestand dat naar RVO gestuurd wordt, is een fout gecorrigeerd in de manier waarop de oppervlakte van constructies wordt gevuld. Deze correctie heeft geen invloed op de Energie Index of labels, maar alleen op de data die RVO verzamelt.