Nieuwe tool voor bouwkundige trends

Nieuwe tool voor bouwkundige trends

Sinds enkele maanden werken Earth Energie Advies en DGMR software samen aan de ontwikkeling van Bouwtrend, een nieuwe tool voor statistische analyse van gebouw data. Deze tool maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de te verwachten nieuwbouwproductie, gebruikte materialen, installaties en energieprestaties. Deze tool is daarmee interessant voor overheden, brancheverenigingen, leveranciers, aannemers en adviesbureaus bijvoorbeeld bij het bepalen van beleids-, R&D-, verkoop- en marketingstrategieën.

Nooit eerder was er een product beschikbaar waarmee zoveel waardevolle data over de toekomstige nieuwbouwwoningen kon worden gegenereerd. De data die Bouwtrend aanbiedt is wezenlijk anders dan de informatie die aangeboden door bijvoorbeeld het CBS, het EIB of gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Zij gaan allemaal uit van voorspellingen op basis van historische gegevens of in het beste geval van de actuele stand en zeggen daarmee weinig over de toekomst. Doordat Bouwtrend de bron analyseert, namelijk de EPC-berekeningen die ten grondslag liggen aan de bouwaanvraag voor nieuwbouwwoningen, kan met de data uit Bouwtrend voorspeld worden wat er gebouwd gaat worden, op welke locatie en met welke producten en materialen.

De data voor deze tool is afkomstig uit Uniec 2 en Enorm. Deze 2 softwareprogramma’s worden gebruikt bij meer dan 95% van alle nieuwbouwwoningen in Nederland waardoor de nieuwe tool een nauwkeurig beeld geeft van de Nederlandse nieuwbouwmarkt. Uiteraard wordt alle data afkomstig uit Uniec 2 en Enorm volledig anoniem gemaakt. De gebruikte data bevat geen enkel persoonsgegeven en is nooit herleidbaar tot een project of gebruiker van Uniec 2 of Enorm.

In de komende maanden zullen wij u via onze website meer informatie verschaffen over de ontwikkeling van Bouwtrend. Naar verwachting zal Bouwtrend in september officieel op de markt komen.