Uniec 2.2.8 release notes

Uniec 2.2.8 release notes

 

 

Uniec versie 2.2.8 betreft een update met de volgende verbeteringen.

Alle modules:

 

 

 • De structuur van de projectmappen heeft de volgende verbeteringen ondergaan:
  • Bij het openen van de projectmappen opent de pagina automatisch bij de actieve berekening waardoor de gebruiker niet meer naar het bestand hoeft te scrollen.
  • De zoekfunctie is verbeterd; er kan nu ook op een deel van een projectnaam gezocht worden.
 • De invoer voor zonnestroom systemen is uitgebreid. Het vermogen van PV panelen kon uitsluitend in Wattpiek per m² ingevoerd worden. Dit is uitgebreid met de volgende functionaliteiten:
  • Invoer van het Wattpiek vermogen per paneel in combinatie met invoer van het aantal panelen.
  • Invoer van het totaal vermogen van het zonnestroomsysteem in Wattpiek.
 • Bij zonnestroom systemen zijn PV panelen uit de BCRG databank toegevoegd aan de database. Hierdoor kunnen hogere vermogens dan forfaitair ook in de EI module gewaardeerd worden mits panelen worden toegepast die in de BCRG databank staan.
 • De samenvatting is uitgebreid met 3 knoppen om de samenvatting te printen, te downloaden als PDF en te exporteren als CSV bestand (te openen in Excel).
 • De volgende bugs zijn hersteld:
  • Bij warmtepompen met een hulpenergieverklaring werd de hulpenergie onjuist berekend. Deze bug heeft alleen invloed op berekeningen met Itho Daalderop WPU warmtepompen. De uitkomst van berekeningen met Itho Daalderop WPU warmtepompen zal iets hoger uitkomen in versie 2.2.8.
  • De rekenmachine die gebruikt kan worden bij invoer van kozijnen en deuren kan weer geactiveerd worden met de = knop. Tevens is er een bug hersteld waardoor de rekenmachine ook werkt bij gekopieerde regels.
 • De rapportage is als volgt verbeterd:
  • Op de rapportage worden meer details weergegeven met betrekking tot de gebruikte ventilatoren. De parameter fregfan en Peff zijn toegevoegd aan de bestaande parameter Pnom.
  • Bij lange teksten paste de tekst soms niet op de pagina. De tekst wordt nu afgebroken om het passend te maken.
  • De naamstelling van gedownloade PDF bestanden wordt nu structureel als volgt opgebouwd ‘type rapport + projectomschrijving + variant + straatnaam + huisnummer + toevoeging’
  • Bij de EI module is het veld ‘woningtype’ toegevoegd.
 • Op de volgende plaatsen is de toelichting uitgebreid:
  • Vermogen circulatiepomp warmtapwater
  • Individuele afleverset & afleverset aangesloten op

EPC module:

 • De 3 voorlopige BENG indicatoren zoals gepubliceerd door RVO in de Handreiking BENG (15 sept 2015) zijn toegevoegd aan de samenvatting:
  • Energiebehoefte
  • Primair energiegebruik
  • Aandeel hernieuwbare energie
 • Bij utiliteitsbouw is het mogelijk gemaakt om productspecifieke ventilatiesystemen te selecteren. Momenteel bevat de database de volgende verklaringen:
  • Duco Comfort Plus voor onderwijs- en kantoorfuncties
  • DucoTronic voor onderwijs- en kantoorfuncties
  • Jaga Oxygen systeem voor onderwijsfuncties
 • Wanneer het nominale vermogen van ventilatoren handmatig ingevoerd wordt, kan de ventilatorregeling gewaardeerd worden (in vorige versies was dit onterecht alleen mogelijk wanneer het asvermogen werd ingevoerd). Wanneer bestaande EPC utiliteitsberekeningen worden geopend waarbij Pnom is ingevoerd wordt standaard ‘toerenregeling’ ingevuld. Indien deze regeling niet juist is dient deze handmatig gecorrigeerd te worden. In alle gevallen zal de EPC uitkomst gunstiger zijn dan berekend met vorige versies van Uniec 2.2.
 • Wanneer de oriëntatie van een constructie gewijzigd werd, werd ook de hellingshoek teruggezet op 90°. In Uniec 2.2.8 blijft de hellingshoek ongewijzigd bij wijziging van de oriëntatie.

EI module:

 • EI rapporten kunnen per map gedownload worden (alle rapporten die in één map staan). Hierdoor hoeven de EI rapporten niet meer individueel per woning gedownload te worden. Dit was al mogelijk voor de energieprestatie rapporten.
 • De volgende bugs zijn hersteld:
  • Als het veld ‘aanvullende circulatiepomp’ verborgen werd, werd er toch nog mee gerekend als het geactiveerd was voordat de regel verborgen werd.
  • Het veld ‘kruipruimteventilatie’ wordt verborgen omdat het niet op het opnameformulier van ISSO staat (er wordt standaard gerekend met ‘geventileerde kruipruimte’). De kruipruimteventilatie kan wel geselecteerd worden als de kruipruimte isolatie wordt ingevoerd met een verklaring uit de BCRG databank.
  • De velden ‘aantal toestellen met waakvlam’, ‘ondergrens van de modulatie van de brander’ en ‘extra circulatie op ruimteniveau’ worden verborgen. Er wordt gerekend met forfaitaire waarden volgens het Nader Voorschrift.
  • Het veld ‘Rc < of ≥ 2,5 m²K/W’ bij warmteafgifte is verborgen en wordt gekozen op basis van de gemiddelde Rc-waarde van de gevels die berekend wordt (dit is conform het Nader Voorschrift).
  • In veel situaties wordt het veld ‘hoofdcirculatiepomp aanwezig’ verborgen en berekend conform de instructies uit het Nader Voorschrift.