Uniec 2.2.7 Release Notes

Uniec 2.2.7 Release Notes

Uniec versie 2.2.7 betreft een update met de volgende verbeteringen.

Alle modules:

  • Voor bestaande hybride warmtepompen op lucht hebben AWB, Itho Daalderop en Vaillant in de 2e helft van 2015 een nieuw type verklaring gepubliceerd. Deze verklaringen zijn onder leiding van BCRG en DHPA beter op elkaar afgestemd. Bij warmtepompen die gebruik maken van ventilatieretourlucht wordt de COP waarde nu gekoppeld aan het ventilatiedebiet van het gebouw (dit was de gebruiksoppervlakte). Wanneer een hybride warmtepomp op ventilatieretourlucht wordt gecombineerd met een energiezuinig ventilatiesysteem (bijvoorbeeld op CO2 meting) zal dit resulteren in een geringe daling van de COP-waarde. Deze koppeling zat voorheen niet in de verklaring.Over het algemeen zullen de hybride warmtepompen met deze nieuwe verklaring iets minder goed presteren.
  • Voor de Itho Daalderop HP (Cool) Cube is de verklaring uitgebreid voor gebruik in de utiliteitsbouw module. Daarmee is de eerste verklaring van een hybride warmtepomp voor de utiliteitsbouw beschikbaar gekomen in Uniec 2.
  • In de 2e helft van 2015 hebben een aantal fabrikanten van lucht-water warmtepompen verklaringen laten opstellen waarbij de hulpenergie apart gespecificeerd is, of in de COP waarde is inbegrepen. Uniec 2.2.7 is aangepast om deze nieuwe verklaringen te kunnen doorrekenen. Doordat de hulpenergie nu nauwkeuriger berekend kan worden verbetert de EPC prestatie. Dit betreft een aantal lucht-water warmtepompen van AWB, Mitsubishi, Nathan en Nibe. Bestaande berekeningen waarin deze warmtepompen zijn gebruikt zullen een iets gunstigere uitkomst krijgen.
  • Bugfix: bij toepassing van meerdere lucht-water of hybride warmtepompen in één berekening werd in uitzonderlijke gevallen de onjuiste dataset van de verklaring geselecteerd. Herstel van deze bug leidt in sommige gevallen tot een betere EPC prestatie.
  • Bugfix: bij kelderwanden werd het transmissieverlies doorgerekend met de Rc-waarde van de keldervloer in plaats van de Rc-waarde van de kelderwanden.

EI module:

  • Infiltratie: er zijn meer keuzes toegevoegd om de ligging van het appartement in het gebouw te specificeren.