Energie-Index Woningbouw in Uniec 2

Energie-Index Woningbouw in Uniec 2

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van het energielabel. In deze nieuwsbrief leest u een beknopt overzicht van de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot het energielabel stelsel per 1 januari 2015 en hoe u de nieuwe module ‘Energie-Index Woningbouw’ in Uniec 2 daarbij kunt gebruiken.

Bestaande bouw en nieuwbouw

In het nieuwe energielabel stelsel wordt voor woningbouw geen onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Voor beide categorieën gelden dezelfde regels (en dus dezelfde software). De overheid redeneert dat een nieuwbouwwoning op de dag van oplevering een bestaande woning is en heeft daarom gekozen voor één en dezelfde benadering voor het energielabel. Dit is een belangrijk verschil met utiliteitsbouw waar wel onderscheid gemaakt wordt tussen het energielabel bestaande bouw en nieuwbouw.

Vereenvoudigd label

Woningeigenaren zonder energielabel hebben begin 2015 een brief ontvangen met hun voorlopige energielabel. Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop of verhuur verplicht om hier zelf een definitief energielabel van te maken. De woningeigenaar kan dit doen via de internetapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid.

Het vereenvoudigde energielabel geeft een energielabel in de range G t/m A. De energielabels A+ t/m A++++ vervallen per 1 januari 2015 voor woningbouw.

Deze methode is voor particuliere woningeigenaren voldoende om te voldoen aan de wettelijke eisen inzake het energielabel. De internetapplicatie wordt door de Rijkoverheid gratis beschikbaar gesteld. Voor projectontwikkelaars is de internetapplicatie van de overheid niet geschikt. Woningen die nieuw opgeleverd worden kunnen geen energielabel via deze methode krijgen. Daarvoor kan het energielabel verkregen worden door middel van het afmelden van een Energie-Index (zie volgende paragraaf). Bij het afmelden van een Energie-Index wordt ook een energielabel gegenereerd wat gebruikt kan worden voor de oplevering van woningen aan particuliere eigenaren.

Energie-Index rapport

Voor professionele woningeigenaren is een vereenvoudigd energielabel niet voldoende. Zij moeten een Energie-Index rapport laten opstellen. Dit rapport is een vervanging van het energielabelcertificaat dat per 1 januari 2015 is vervallen.

De Energie-Index wordt gekoppeld aan het woningwaarderingsstelsel (WWS) en moet daarom door woningcorporaties gebruikt worden. Maar ook woningeigenaren die bijvoorbeeld een groene hypotheek willen afsluiten krijgen wellicht met deze methodiek te maken. In onderstaande tabel is aangeven hoeveel huurpunten volgens het WWS worden toegekend bij een berekende Energie-Index.

EI

De Energie-Index wordt berekend conform het Nader Voorschrift, een aanvulling op de NEN 7120. De NEN 7120 geeft richtlijnen hoe de EPC waarde te berekenen. Het Nader Voorschrift bevat richtlijnen (vereenvoudigingen) hoe afgeweken moet worden van de EPC rekenmethodiek om de Energie-Index te berekenen. De nieuwe Uniec 2 module ‘Energie-Index Woningbouw’ rekent volgens de regels uit het Nader Voorschrift.

Omdat er veel overeenkomsten zijn tussen een EPC-berekening en een EI-berekening, is het mogelijk om een EPC-berekening te converteren naar een EI-berekening. De meeste data in de EI-berekening is dan al voor u ingevuld. Er zijn slechts een paar velden die door u handmatig gecontroleerd dienen te worden. Hiermee kan de Energie-Index in slechts een paar minuten berekend worden!

Indien het een woning betreft waarvan geen EPC-berekening beschikbaar is, zorgt de overzichtelijke opzet van Uniec 2 ervoor dat ook dan een EI-berekening eenvoudig en snel ingevoerd kan worden. Aangezien Uniec 2 op elk type tablet werkt, kunt u tijdens de woningopname de berekening direct invoeren en heeft u aan het einde van de opname de EI direct beschikbaar.

Een extra voordeel van de Energie-Index Woningbouw in Uniec 2 is dat de BCRG databank (voorheen ISSO databank genoemd) is geïntegreerd. Om kwaliteitsverklaringen van producten te kunnen waarderen in de Energie Index, moeten deze producten opgenomen zijn in de BCRG databank. In Uniec 2 heeft u de mogelijkheid om alleen goedgekeurde producten te selecteren, waardoor u weet dat deze gewaardeerd worden in de EI-berekening.

Voor het afmelden van de Energie-Index in de database van RVO moet de adviseur/inspecteur een cursus volgen en een CITO examen afleggen. Daarnaast dient het bedrijf gecertificeerd te zijn of dient het bedrijf aangesloten te zijn bij een zogenaamde koepelorganisatie (bijvoorbeeld Buildinglabel.com of 1rgielabel.nl). Dezelfde voorwaarden gelden al jaren voor EPA adviseurs.

Wilt u echter alleen de EI kunnen berekenen zonder dat het noodzakelijk is de berekening af te melden dan kunt u de diplomering en certificering achterwege laten en is aanschaf van de software voldoende.

Bij het afmelden van de woning ontvangt u naast het EI-rapport ook het Vereenvoudigd Energielabel van de woning. Dit energielabel is berekend volgens een zeer grove methode (gebaseerd op de antwoorden op 10 vragen die Uniec 2 voor u destilleert uit uw berekening). Nieuwbouwwoningen die voldoen aan de huidige EPC-eisen zullen altijd een energielabel A krijgen (hoogst mogelijke waarde).

Waarom kiezen voor Uniec 2?

  • 1 pakket voor EPC en EI: de enige software die de EPC-berekening voor u kan converteren naar een EI-berekening!
  • Overzichtelijke en eenvoudige invoer van een woning: u kunt een bestaande woning tijdens de opname op uw tablet invoeren en direct de EI bepalen
  • Zeer voordelig: de EI-module als extra module kost slechts € 106,- ex BTW. Als losse module kost deze € 272,- ex BTW per jaar, wat ook een zeer scherpe prijs is!
  • De BCRG databank is geïntegreerd: dit bespaart u tijd omdat u kunt kiezen uit producten die gewaardeerd worden in de EI-berekening zonder dat u zelf in de BCRG databank hoeft te zoeken.
  • Uw abonnement geeft u recht op de snelle en deskundige helpdesk die bij Uniec 2 hoort.

Kortom, u bespaart tijd en geld met de nieuwe Uniec 2 module ‘Energie-Index Woningbouw’!