Energielabel utiliteit – stappenplan

Energielabel utiliteit – stappenplan

In ons nieuwsbericht van 18 april 2014 hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe eisen voor het energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen. Het generen en afmelden van energielabels voor utiliteitsgebouwen is met de release van Uniec 2.1 ter beschikking gekomen. In deze nieuwsbrief informeren wij u hoe het afmelden in zijn werk gaat.

Licentie bijwerken

Om energielabels te kunnen afmelden moet u eenmalig enkele gegevens aan uw Uniec 2 licentie toevoegen. Log hiervoor in Uniec 2 in en ga naar licentiebeheer. Onder licentiebeheer moeten de volgende aanvullende bedrijfsgegevens ingevuld worden:

  • Inschrijfnummer: dit nummer wordt verstrekt door uw certificerende instantie indien u aan BRL 9500 deel 6 voldoet
  • KvK-nummer: Kamer van Koophandel nummer
  • Logo: hier dient u uw bedrijfslogo te uploaden

Ga vervolgens naar de gebruiker die gediplomeerd is voor het afgeven van het energielabel nieuwbouw utiliteitsgebouwen. Hier dienen de volgende gegevens aangevuld te worden:

  • Examennummer: vul hier het examennummer in dat u gekregen heeft van CITO nadat u geslaagd bent voor het examen Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw
  • Handtekening: hier dient u uw persoonlijke handtekening te uploaden
  • Uw EPBD gebruikersnaam: hier dient de gebruikersnaam ingevuld te worden die gebruikt wordt om in te loggen op www.ep-online.nl (dit account wordt verstrekt via uw certificerende instelling).

De software is nu gereed om een berekening af te kunnen melden.

Berekening afmelden

Gebaseerd op de gebouwopname van een project kan het definitieve energielabel bepaald worden. De opgenomen situatie dient u in Uniec 2 in te voeren. Het behaalde energielabel kan afgelezen worden door te navigeren naar ‘samenvatting’.

De berekening is nu gereed om af te melden. Maar voordat de berekening wordt afgemeld adviseren wij u de berekening nauwkeurig te controleren op fouten. Nadat de berekening is afgemeld kan deze niet meer gewijzigd worden (de berekening wordt na afmelden automatisch vergrendeld).

Voor het afmelden navigeert u in de linker kolom naar ‘energielabel’.  Hier treft u een aantal verplichte velden aan zoals de opnamedatum, de informatie waarop de opname is gebaseerd en het gebruik van het gebouw. Tevens is het verplicht een BAG verblijfsobject ID in te vullen.  Dit ID is een uniek gebouwkenmerk dat verplicht ingevoerd dient te worden voor het afmelden van utiliteitsgebouwen. Het BAG verblijfsobject ID kan gevonden worden via de link ‘open BAG-viewer’.  In de software treft u een informatieknop aan met meer informatie over het BAG verblijfsobject ID.

Nadat alle verplichte gegevens zijn ingevoerd dient u uw EPBD wachtwoord in te voeren. Dit is het wachtwoord dat u gebruikt om in te loggen op www.ep-online.nl. Na het invoeren van het wachtwoord klikt u op de knop ‘afmelden’.

Nadat de berekening succesvol is afgemeld, wordt het afmeldnummer ingevuld en kan onderaan het formulier het energielabel gedownload worden.