Wijzigingen in EPC normen

Wijzigingen in EPC normen

Per 1 april 2014 is NEN 1068;2012 aangestuurd ter vervanging van NEN 1068;2001. NEN 1068;2012 beschrijft hoe het transmissieverlies berekend moet worden in de EPC berekening. Vooral de berekeningsmethode voor warmteverliezen via vloerconstructies is sterk gewijzigd in deze norm. Momenteel wordt hard gewerkt aan de implementatie van NEN 1068;2012 in Uniec 2. Doordat de definitieve implementatie datum laat is gepubliceerd was het niet mogelijk de nieuwe norm per 1 april 2014 in de software geĂŻntegreerd te hebben. Dit geldt voor alle EPG software leveranciers. Nadat wij de implementatie gereed hebben zal samen met andere EPG software leveranciers uitgebreid getest worden om te controleren of de rekenresultaten identiek zijn. Pas daarna zullen wij Uniec versie 2.1 releasen. Met andere EPG softwareleveranciers is afgesproken dat de vrijgave van alle EPG software pakketten met de nieuwe NEN 1068;2012 op dezelfde datum zal plaatsvinden. De planning is om dit voor de zomervakantie op te leveren.

Met de invoering van NEN 1068;2012 zal het EPC-resultaat stijgen wanneer wordt gerekend met de forfaitaire methode voor lineaire warmteverliezen. De oorzaak is een toename van de warmteverliezen via vloerconstructies. Bij berekening volgens de nauwkeurige methode voor lineaire warmteverliezen zal de EPC dalen.

Per 1 januari 2015 worden NEN 7120 correctieblad C4 en NEN 8088-1 correctieblad C2 aangewezen. In de 2e helft van 2014 zullen wij deze verwerken in Uniec 2 zodat u deze per 1 januari 2015 tot uw beschikking heeft. Enkele belangrijke correcties zijn:

  • de prestatie van forfaitaire zonneboilers verbetert
  • de prestatie van zonneboilercombi’s verbetert
  • het energieverbruik van ventilatoren daalt
  • het energieverbruik van pompen in warmwatercircuits kan nauwkeurig opgegeven worden ter vervanging van de (hoge) forfaitaire waarde; hierdoor kunnen energiezuinige pompen beter gewaardeerd worden.