Gewijzigde eisen per 01-01-2015

Gewijzigde eisen per 01-01-2015

De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt.

De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4.

De EPC eisen voor utiliteitsgebouwen worden 50% aangescherpt ten opzichte van het niveau van 2007. Hoewel er nog geen officiële publicatie is geweest van de nieuwe EPC eisen voor utiliteitsgebouwen duidt deze beschrijving op de volgende eisen per 1 januari 2015.

 

huidige EPC eis

beoogd per 1-1-2015

bijeenkomstfunctie

2,0

1,1

celfunctie

1,8

1,0

gezondheidszorgfunctie   met bedgebied

2,6

1,8

gezondheidszorgfunctie   overig

1,0

0,8

kantoorfunctie

1,1

0,8

logiesfunctie zijnde een logiesgebouw

1,8

1,0

onderwijsfunctie

1,3

0,7

sportfunctie

1,8

0,9

winkelfunctie

2,6

1,7

Naast een aanscherping van de EPC eisen worden ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

  • Vloeren               Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
  • Gevels                 Rc ≥ 4,5 m²K/W
  • Daken                  Rc ≥ 6,0 m²K/W

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt wordt de minimale Rc-waarde gedifferentieerd per constructie. Deze differentiatie is opgenomen omdat het kosten effectiever is hogere isolatiewaarden toe te passen in een dak dan in een gevel of vloer.