Praktijkrendementcorrectiefactor in Uniec 2.0

Praktijkrendementcorrectiefactor in Uniec 2.0

In NEN 7120 is een praktijkrendementcorrectiefactor opgenomen om het WTW rendement bepaald volgens NEN 5138 te corrigeren. Deze correctiefactor is ge√Įntroduceerd omdat het rendement in de praktijk lager kan uitvallen vanwege lucht onbalans en warmteverliezen in de toe- en afvoerkanalen (van en naar buiten). In de EPG is een forfaitaire praktijkrendementcorrectiefactor opgenomen van 0,80.

Er kan een afwijkende praktijkrendementcorrectiefactor in de EPC berekening worden ingevoerd wanneer dit bewezen wordt door metingen en/of berekeningen in overeenstemming met bijlage C van NEN 8088-1.

Enkele fabrikanten van WTW-units hebben op basis van bijlage C van NEN 8088-1 een rekentool ontwikkeld om de praktijkrendementcorrectiefactor te berekenen. De berekende waarde is afhankelijk van het type WTW-unit (wel of geen constant-flow principe) en de lengte en mate van isolatie van de toe- en afvoerkanalen.

Voor de meest gunstige praktijkrendementcorrectiefactor dient gebruik gemaakt te worden van WTW-units met een constant-flow principe. Tevens is het gunstig om de kanalen die van buiten komen en naar buiten gaan zo kort mogelijk te houden en goed te isoleren. Hiermee wordt het negatieve effect van de praktijkrendementcorrectiefactor in de EPG-berekening zo minimaal mogelijk gehouden.

In Uniec 2.0 is een link opgenomen naar de tools van de WTW-unit fabrikanten. De link past zich automatisch aan de geselecteerde WTW-unit aan. Indien een unit van Brink Climate Systems is geselecteerd, gaat de link naar de tool van Brink Climate Systems. Wanneer een unit van Zehnder J.E. StorkAir is geselecteerd gaat de link naar de tool van Zehnder J.E. StorkAir.

Deze tools zijn hulpmiddelen aangeboden door fabrikanten om de praktijkrendementcorrectiefactor  van hun producten te bepalen. Derhalve is de correcte werking van deze tools de verantwoordelijkheid van de betreffende fabrikant. De met deze tools berekende waarde kan overgenomen worden in Uniec 2.0 ten behoeve van de EPC_berekening. De berekende praktijkrendementcorrectiefactor is uiteraard uitsluitend geldig voor de WTW-units van de desbetreffende fabrikant en kan niet overgenomen worden voor WTW-units van andere fabrikanten.