U ≤ 1,65 W/m²K – Met Uniec 2.0 steeds makkelijker!

U ≤ 1,65 W/m²K – Met Uniec 2.0 steeds makkelijker!

In onze nieuwsbrief van 1 maart 2013 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de U-waarde eis van maximaal 1,65 W/m²K voor ramen, deuren en kozijnen. In deze nieuwsbrief hebben wij u erop geattendeerd dat u alert dient te zijn bij de selectie van deuren en metalen kozijnen. Na 1 maart 2013 is de database van Uniec 2.0 verder uitgebreid waardoor het eenvoudiger wordt aan de nieuwe Bouwbesluit eis te voldoen. In Uniec 2.0 vindt u nu ook producten van Blyweert Aluminium en Weekamp Deuren en de productenrange van Alcoa is verder uitgebreid. Onderstaand geven wij meer informatie over de nieuw opgenomen producten.

 

Blyweert Aluminium
Blyweert Aluminium BV uit Eindhoven levert aluminium kozijnprofielen met uitstekende U-waarden dankzij beter isolerende ABS afstandhouders met Spidertechnology. Deze ABS isolator heeft geen invloed op de profieldimensies of uiterlijk van het systeem. Met de aluminium kozijnprofielen van Blyweert kan in combinatie met HR++ beglazing voldaan worden aan de Bouwbesluit eis van maximaal 1,65 W/m²K. Triple glas is niet noodzakelijk om aan het Bouwbesluit te voldoen.

De kozijnprofielen Triton HI, Themis HI, Olympia en Kolos HI zijn nu beschikbaar in Uniec 2.0. De Uw-waarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• raamafmeting 1230 x 1480 mm conform NEN-EN-ISO 10077-2 (bij Kolos HI schuifpui afmeting 3,5 x 2,2 m)
• Triton HI, Themis HI en Kolos HI: standaard HR++ glas (Uglas = 1,10 W/m²K) met een aluminium afstandhouder (Ψglas = 0,08 W/m²K)
• Olympia: triple glas (Uglas = 0,60 W/m²K) met een kunststof afstandhouder (Ψglas = 0,045 W/m²K)

In de database van Uniec 2.0 wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vast glas’ en ‘draaikiep’. Dit onderscheid is gemaakt omdat ramen met vast glas een gunstigere Uw-waarde hebben dan draaikiepramen.

Indien de door u gewenste combinatie van profiel, beglazing en afstandhouder niet in de database staat kunt u zelf de Uw-waarde berekenen met de Uw-calculator in Uniec 2.0. Onderstaand ziet u een afbeelding van een Uw berekening met de volgende uitgangspunten:
• Triton HI profiel met vaste beglazing
• HR++ beglazing met een U-waarde van 1,0 W/m²K (4-seizoenenglas)
• kunststof afstandhouder (ook wel warm edge spacer genoemd) met Ψglas = 0,045 W/mK

 Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bestekservice van Blyweert.

Alcoa
Aluminium profielen van Alcoa waren al in Uniec 2.0 opgenomen. Recent heeft Alcoa een folder uitgebracht met een uitgebreider U-waarden overzicht. De U-waarden uit deze (onderstaande) folder zijn verwerkt in Uniec 2.0.

 

De kozijnprofielen RT 62 t/m RT 82 HI+ zijn nu beschikbaar in Uniec 2.0. De RT 52 serie is niet opgenomen omdat deze niet aan de Bouwbesluit eisen voldoet. De Uw-waarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• raamafmeting 1230 x 1480 mm conform NEN-EN-ISO 10077-2
• alle berekening gebaseerd op draaikiep ramen (de opgegeven waarden zijn dus veilige waarden voor ramen met vast glas)
• verschillende type beglazing variërend van 0,5 t/m 1,1 W/m²K
• verschillende afstandhouders: standaard aluminium afstandhouder (Ψglas = 0,08 W/m²K) of een ‘warm edge’ kunststof afstandhouder (Ψglas = 0,045 W/m²K)

Tevens beschikt Alcoa over tabellen voor de U-waarden van de schuifpuisystemen AA3110 en AA4110 (U-waarden afhankelijk van diverse soorten beglazing, afstandhouders en afmetingen van schuifpuien). Deze zijn niet in Uniec 2.0 opgenomen. Neem voor meer informatie contact op met Alcoa.

Weekamp Deuren
Tot voor kort was het uitsluitend mogelijk deuren van Kegro te selecteren in Uniec 2.0. Recent is het complete productassortiment van Weekamp Deuren toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk met gunstigere U-waarden te rekenen. Om het juiste deurmodel voor uw project te selecteren kunt u de Weekamp bestekservice gebruiken.

Weekamp levert uitsluitend U-waarden van de deuren. In een EPC berekening dient de U-waarde van de deur inclusief kozijn opgegeven te worden (de zogenaamde UD-waarde). De UD-waarden van de Weekamp deuren in Uniec 2.0 zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• de door Weekamp deuren opgegeven U-waarde van de deuren (de opgegeven U-waarde is inclusief eventuele beglazing in de deur)
• kozijn met een Ufr van 2,4 W/m²K (forfaitaire U-waarde van een houten of kunststof kozijn)
• deurblad 930 x 2315 mm

Veel deuren zijn leverbaar in een loofhout (merbau of meranti) en Accoya uitvoering. De Accoya uitvoering heeft altijd een gunstigere U-waarde omdat Accoya een verduurzaamde naaldhout soort betreft.

Voor de verschillende typen is de volgende beglazing aangehouden:
• deurdikte 40, 54 en 60 mm: Uglas = 1,1 W/m²K, ggl = 0,60
• deurdikte 68 mm: Uglas = 0,6 W/m²K, ggl = 0,50 (triple glas)

De ggl waarde (ZTA-waarde) van de deuren in de Uniec database is bepaald door het glaspercentage van de deur in het kozijn te vermenigvuldigen met de ggl waarde van het toegepaste glas. Indien de deuren besteld worden met ander glas zijn de waarden uit de Uniec database niet langer toepasbaar.

Indien er andere afmetingen deuren geselecteerd worden of de deuren in een kozijn geplaatst worden met een andere Ufr dan 2,4 W/m²K, beïnvloedt dit de totale UD-waarde en dient de waarde van deur incl. kozijn opnieuw berekend te worden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de UD Calculator in Uniec. Hierbij kunt u kiezen uit kozijnen van diverse fabrikanten of een zelf gekozen U-waarde voor het kozijn invoeren. Zie hiervoor ook onze nieuwsbrief van 1 maart 2013.

Uit de database blijkt dat bij de huidige isolatie-eisen van het Bouwbesluit, niet alle deuren voldoen aan de maximale U-waarde eis van 1,65 W/m²K. Met name brandwerende deuren, 38 mm deuren en deuren met een groot glaspercentage voldoen regelmatig niet.