Externe warmtelevering volgens NVN 7125

Externe warmtelevering volgens NVN 7125

In Uniec 2.0 is vanaf vandaag de nieuwe NVN 7125 module beschikbaar. In deze module zijn verklaringen van stadsverwarmingssystemen (externe warmtelevering) opgenomen.

In het Bouwbesluit 2012 geldt voor externe warmtelevering een getrapte eis wanneer er een verklaring conform NVN 7125 beschikbaar is. De 1e trap houdt in dat de EPC-berekening met forfaitaire externe warmtelevering moet voldoen aan een EPC-eis van 1,33 maal de Bouwbesluiteis (voor woonfuncties betekent dit 1,33 x 0,60 = 0,80). De 2e trap is dat de EPC-berekening met de verklaring conform NVN 7125 moet voldoen aan de reguliere EPC-eis (voor woonfuncties 0,60).

In Uniec 2.0 kunt u deze 2 trappen eenvoudig berekenen. U kiest bij w-installaties voor een productspecifiek combisysteem. In het formulier voor verwarming en warmtapwater kiest u bij het type opwekker voor externe warmtelevering. Vervolgens selecteert u de regio waarin het project zich bevindt. Daarna kunt u bij het warmteleveringssysteem kiezen tussen forfaitair (1e trap) en de verklaring voor de wijk waarin het project zich bevindt (2e  trap). Als u een voorbeeld wilt zien waarin dit verwerkt is, kunt u dit voorbeeldbestand downloaden en in uw eigen licentie importeren.

Op dit moment bevat Uniec 2.0 verklaringen uit de volgende steden:

  • Almere
  • Amsterdam
  • Amsterdam
  • Nijmegen
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Zeewolde
  • Zwolle

Heeft u nog andere verklaringen die zijn bepaald volgens NVN 7125 dan kunt u deze aanleveren voor opname in Uniec 2.0.